Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

Iisalmen kaupunki tarjoaa käyttäjille toimivat, kustannuksiltaan edulliset, terveelliset ja turvalliset toimitilat, joiden käyttöaste on korkea. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapitoon kuuluvat kaikki kaupungin omistuksessa olevat tilat.

Kiinteistöjen kunnossapidon tehtävänä on huolehtia Iisalmen kaupungin tilojen kunnosta siten, että niiden laatutaso ja arvo säilyvät.

Kiinteistönhoidon työaika on ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-14.15.

Ilmoitathan kaikki normaaliin työaikaan ilmenevät kiinteistötönhoitotyöt kiinteistönhoitajalle Kiinteistöjen palvelupyynnöt -verkkolomakkeella.

Palvelupyynnön voit lähettää esimerkiksi jos

  • kiinteistön rakenteissa tai laitteissa on vikaa
  • havaitset sisäilmaolosuhteita heikentävän oudon hajun, pintarakennevaurion jne.)
  • puhtaudessa on toivomisen varaa
  • liukkaus huolestuttaa
  • lämmitys, ilmanvaihto tai valaistus ei toimi
  • muu asia

Kiinteistöhuollon päivystysnumero normaalityöajan ulkopuolella löytyy puhelinasioinnista.

Puhelinnumeroon voit ilmoittaa kaikki kiinteistöön liittyvät kiireelliset välitöntä korjaustarvetta vaativat hälytysluonteiset työt (esim. vesi, lämpö, sähkö, lukitus yms.)

Verkkoasiointi

Kiinteistöjen palvelupyynnöt

Palvelussa voit tehdä Iisalmen kaupungin kiinteistöön liittyvän kunnossapidon palvelupyynnön.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palautepalvelu

Palaute voi olla kiitos, kommentti, kysymys, moite tai toimenpide-ehdotus Palvelun kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Päivystävä kiinteistönhoitaja

Ilmoita normaalityöajan ulkopuolella välitöntä korjaustarvetta vaativat hälytysluonteiset työt päivystysnumeroon.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8380160

Liittyvät palvelut

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Katso tiedot

Osoitteen antaminen

Katso tiedot

Kaupanvahvistus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut