Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain määrärahasta yleisten alueiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Vuosittain Kadut ja ympäristö -vastuualue laatii työohjelman, jonka tekninen lautakunta hyväksyy. Kuluvan vuoden työohjelman mukaiset rakentamis- ja peruskorjauskohteet julkaistaan kevättalvella Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin verkkosivulla.

Ennen rakentamista tai peruskorjausta laaditaan katusuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville 2 viikon ajaksi. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksen periaatteella. Vuorovaikutus tarkoittaa, että kaikille osallisille, kuten alueen maanomistajille ja niille tahoille, joiden asumiseen tai toimintaan suunnittelu saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suunnitelmien valmisteluvaiheessa.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu

Tavoitteena on ympäristöltään luonnonkauniin Iisalmen säilyminen jatkossakin "Vihreänä Kaupunkina". Iisalmen kaupungille on laadittu Viheraluejärjestelmä -suunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata kaupunkivihreän säilyminen keskusta-alueella.

Suunnitelma on pohjana kaikelle muulle suunnittelulle. Näin turvataan keskeisten puistojen, kevyen liikenteen reittien sekä kaupunkiluonnon säilyminen ja kehittäminen. Viheraluejärjestelmän hyväksyi kaupunginvaltuusto joulukuussa 2004.

Liikunta-alueiden suunnittelua ohjaa vuonna 2022 valmistunut liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma. Suunnitelman löydät tältä sivustolta.

Valmistelun luonnosvaiheesta ilmoitetaan kiinteistöjen omistajille/haltijoille kirjeitse. Luonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan ilmoitus Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Ennen teknisen lautakunnan hyväksymistä suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 14 päivän ajan Teknisen ja ympäristö -toimialan suunnitteluyksikössä (kaupungintalo 1. kerros) sekä Iisalmen kaupungin verkkosivulla. Tänä aikana osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon. Suunnitelmaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä virallisella ilmoitustaululla.

Verkkoasiointi

Palautepalvelu

Palaute voi olla kiitos, kommentti, kysymys, moite tai toimenpide-ehdotus Palvelun kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut