Esiopetus peruskoulussa

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on ilmaista 4 h/pv esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti kello 8-13 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa.

Esiopetuspaikkaa haetaan Varhaiskasvatuksen Sähköisissä palveluissa.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Verkkoasiointi

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut entisille asiakasperheille

Perheet, joilla on voimassa oleva varhaiskasvatuksen asiakkuus Iisalmen kaupungin kanssa, voivat asioida tämän sähköisen palvelun kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut uusille asiakasperheille

Iisalmessa asuva tai kaupunkiin muuttanut uusi varhaiskasvatuksen asiakasperhe voi hakea sähköisesti lapselle kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Esioppilaan kuljetushakemus

Lomakkeella haetaan esioppilaille matkaetuutta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulukuljetushakemus

Lomake erityisillä perusteilla myönnettävän koulukuljetuksen hakemiseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Esiopetusopas

Opas esiopetus oppilaiden huoltajille

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Edvin Laineen koulu

Perusopetuksen luokat 1-9

Savonkatu 8, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kangaslammin koulu

Perusopetuksen luokat 1-6 Esiopetus Iltapäiväkerho

Petter Kumpulaisentie 30, 74130 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kauppis-Heikin koulu

Kauppis-Heikin koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokilla 1-6.

Peltosalmentie 11, 74510 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kilpijärven koulu

Perusopetuksen vuosiluokat 1–6. Koululla toimii myös esiopetusryhmä.

Poskipuronkatu 3, 74120 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Mansikkaniemen koulu

Mansikkaniemen koulussa toimii perusopetuksen luokat 1-6.

Mansikkaniementie 1, 74120 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Soinlahden koulu

Perusopetuksen luokat 1-6, iltapäivätoiminta

Lehtomäentie 100, 74170 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Katso tiedot

Esiopetus kunnallisessa päiväkodissa

Katso tiedot

Yksityinen varhaiskasvatus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut