Esiopetus kunnallisessa päiväkodissa

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen haetaan sähköisesti Varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen jälkeistä varhaiskasvatusta, tulee siihen tehdä oma hakemuksensa.

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Verkkoasiointi

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut entisille asiakasperheille

Perheet, joilla on voimassa oleva varhaiskasvatuksen asiakkuus Iisalmen kaupungin kanssa, voivat asioida tämän sähköisen palvelun kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut uusille asiakasperheille

Iisalmessa asuva tai kaupunkiin muuttanut uusi varhaiskasvatuksen asiakasperhe voi hakea sähköisesti lapselle kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Esioppilaan kuljetushakemus

Lomakkeella haetaan esioppilaille matkaetuutta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Esiopetusopas

Opas esiopetus oppilaiden huoltajille

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kirkkopuiston Montessori-päiväkoti

Kirkkopuiston Montessori-päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Kirkkopuistonkatu 27, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 07:15 - 16:30
Ke - To: 07:15 - 16:30
Pe: 07:15 - 16:30

Kaikki tiedot

Paloisten päiväkoti

Paloisten päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Haukisaarentie 2, 74130 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 05:30 - 22:30
Ke - To: 05:30 - 22:30
Pe: 05:30 - 22:30

Kaikki tiedot

Päiväkoti Simpukka

Päiväkoti Simpukka toimii ympärivuorokautisena päiväkotina.

Pekankatu 1, 74120 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Katso tiedot

Esiopetus peruskoulussa

Katso tiedot

Yksityinen varhaiskasvatus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut