Kaupunkitiedotteessa ja siihen sisältyvässä kaavoituskatsauksessa kerrotaan työn alla olevista sekä kuluvana vuonna aloitettavista eritasoisista kaava- ym. suunnitelmista.

Kaupunkitiedote julkaistiin 12.3.2020 Iisalmen Sanomien liitteenä ja sitä on saatavana 16.3.2020 alkaen Iisalmen kaupungintalolla (Pohjolankatu 14) ja kaupunginkirjastossa (Kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9).

Tule mukaan kehittämään Iisalmea

Syksyllä 2020 Marjahaka-Ahmo alueella käynnistetään kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää aluetta työpaikka-alueena. Suunnitelmassa tarkastellaan lisäksi alueen saavutettavuutta Iisalmen keskustaan ja uusia asumisen vaihtoehtoja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä.

Suunnittelua tehdään yhdessä Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneita iisalmelaisia pyydetään ilmoittautumaan opiskelijoiden sparraajiksi. Sparraaja osallistuu alueen suunnitteluun, ideointiin ja arviointiin noin kolmena iltapäivänä Iisalmessa sekä yhtenä iltapäivänä Tampereella (kuljetus järjestetään).

Lisätietoja  hannele.kelavuori@iisalmi.fi


Kaavoituskatsaus 2020

Hannele_piirustus2.jpg

Kaupunkitiedote 2020