Rakennusvalvontamittaukset

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvontamittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen.

Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua. Tarkat rakennemittaukset, kuten esimerkiksi sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä.Palvelut

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Katso tiedot