Ajankohtaiset tiedotteet

Ylä-Savossa edistetään kävelyä ja pyöräilyä hyvinvointi ja luonto edellä

8.6.2022 14.00
0

Ylä-Savoa halutaan kehittää houkuttelevaksi ja viihtyisäksi asuinpaikaksi ja matkailukohteeksi. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä korostuvat sekä palveluiden saavutettavuus, arkiliikkuminen että luonnosta nauttiminen.

Ylä-Savoa halutaan kehittää houkuttelevaksi ja viihtyisäksi asuinpaikaksi ja matkailukohteeksi. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä korostuvat sekä palveluiden saavutettavuus, arkiliikkuminen että luonnosta nauttiminen.

Ylä-Savossa on käynnistetty seudullinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatiminen. Ohjelmassa luodaan suuntaviivat kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle Iisalmessa, Keiteleellä, Kiuruvedellä, Pielavedellä, Rautavaaralla, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Lisäksi hankkeen rahoittajina toimivat siihen osallistuvat seitsemän kuntaa. Suunnitelman laatimisesta vastaa Sitowise Oy.

Toiveita kyseltiin seudun asukkailta

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toiveita kysyttiin seudun asukkailta syksyllä 2021 toteutetulla verkkokyselyllä. Varsinaisesti hanke käynnistyi maaliskuussa 2022. Kevään aikana Ylä-Savon kävelylle ja pyöräilylle on asetettu visio ja tavoitteet. Visio "Vireä ja yllättävä Ylä-Savo" kiteyttää seudun houkuttelevuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet kävellen ja pyörällä liikkumiseen. Tavoitteet peilaavat kuntien strategioita, ja niissä korostuvat hyvinvointi, palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys, viihtyisät keskukset, luontoympäristöstä nauttiminen sekä matkailun kehittäminen.

Asenneilmapiiri sekä kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksista viestiminen ovat erittäin tärkeässä roolissa kävelyn ja pyöräilyn kehittämisessä. Edistämisohjelmassa suunnitellaan, millä tavoin eri toimijat voivat parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä Ylä-Savossa.

Kävelypainotteisia alueita ja pyöräteitä

Infrastruktuuria edistämisohjelmassa kehitetään laatimalla keskuksiin kävelypainotteiset alueet ja pyöräliikenteelle tavoiteverkot. Näiden avulla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ja ne ohjaavat kuntien suunnittelua jatkossa. Lisäksi edistämisohjelmassa tarkastellaan jalankulun ja pyöräliikenteen väylien talvikunnossapitoa.

Hanke valmistuu marraskuun 2022 loppuun mennessä. Sen jälkeen kävelyn ja pyöräilyn edistämistä jatketaan infrastruktuuria, viestintää ja palveluja kehittämällä.

 

Lisätietoja:

Iisalmen kaupunki
Kaupungininsinööri Jyrki Könttä
puh. 040 588 9022, jyrki.kontta@iisalmi.fi

Keiteleen kunta 
Liikuntapalveluvastaava Katja Pirhonen
puh. 040 489 4209, katja.pirhonen@keitele.fi

Kiuruveden kaupunki 
Maanmittausinsinööri Ville Kamaja
puh. 0400 741 492, ville.kamaja@kiuruvesi.fi

Pielaveden kunta 
Kuntatekniikaninsinööri Janne Kokkonen
puh. 050 441 1170, janne.kokkonen@pielavesi.fi

Rautavaaran kunta 
Elinvoimajohtaja Joona Kokkonen
puh. 040 860 8216, joona.kokkonen@rautavaara.fi

Sonkajärven kunta 
Kunnaninsinööri Jari Sihvonen
puh. 0400 243 136, jari.sihvonen@sonkajarvi.fi

Vieremän kunta
Tekninen johtaja Mikko Kajanus
puh. 0400 370 112, mikko.kajanus@vierema.fi

Sitowise Oy
Projektipäällikkö Pilvi Lehtonen
044 427 9818, pilvi.lehtonen@sitowise.com