Ajankohtaiset tiedotteet

Ylä-Savoon myönnettiin vuonna 2020 yhteensä n. 9,6 milj. eur yritystukia

10.6.2021 15.31
0

Yläsavolaiset yritykset investoivat ja kehittivät toimintaansa viime vuonna aktiivisesti koronaepidemiasta huolimatta.

Erilaisia yritys- ja kehittämistukia yritykset saivat ELY-keskukselta, Business Finlandilta ja Ylä-Savon Veturilta yhteensä n. 9,6 milj. euroa. Edellisvuonna 2019 vastaavien tukien yhteismäärä oli n. 7,5 milj. euroa, joten kehittämisaktiivisuus lisääntyi huomattavasti. Tämän lisäksi vuonna 2020 Ylä-Savoon ohjautui n. 10,2 milj. euroa erilaisia yritysten koronatukia ja -avustuksia. Yhteenvetoa viime vuoden avustusmääristä on tehty Iisalmen kaupungin yrityspalveluissa, jossa myös avustetaan yrityksiä erilaisten yritystukien hakemisessa ja niiden raportoinnissa.

”Hienoa nähdä, että vaikeasta tilanteesta huolimatta yrityksissä on vahvaa uskoa tulevaisuuteen ja halukkuutta investoida Ylä-Savoon. Koronavuosi näkyy aluetalouden tilastoissa pienenä kuoppana liikevaihdon ja viennin osalta, mutta korkea kehittämisaktiivisuus lupaa hyvää jälleen tuleville vuosille”, toteaa Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen.

Iisalmen kaupungin yrityspalveluista saa neuvontaa ja apua sekä yrityksen perustamiseen liittyviin asioihin, mutta yhtä merkittävä palvelukokonaisuus on toimivien yrityksien neuvonta erilaisten kehittämis- ja investointihankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen hakemisessa. ”Yritysrahoituksille on koko kevään ajan ollut runsaasti kysyntää ja alueella on vireillä paljon erityyppistä yrityskehittämistä ja investointeja”, kertoo yritysasiantuntija Eija Heilio kaupungin yrityspalveluista.

Vaikea koronavuosi ei heijastunut alueelle perustettujen yritysten ja lakanneiden yritysten määriin. Ylä-Savon alueelle perustettiin vuonna 2020 yht. 219 yritystä, joka on samaa tasoa kuin kahtena edellisvuonna (2019 222 yritystä ja 2018 218 yritystä). Yritystoiminnan lopettaneita vuonna 2020 oli 210 kpl, mikä oli jopa vähemmän kuin edellisvuosina (v. 2019 236 lopettanutta ja v. 2018 219 lopettanutta).

 

Ylä-Savoon ja Iisalmeen myönnetyt yritystuet v. 2020 (ei sisällä koronatukia)

 

Iisalmi

Ylä-Savo yhteensä

Business Finland

3353599 eur

4837 360 eur

ELYn kehittämisrahoitukset

3292 215 eur

4519 240 eur

Ylä-Savon Veturi (Leader-rahoitus)

81470 eur

236902 eur

Yhteensä

6727 284 eur

9593 502 eur

 

 

 

Finnveran lainat ja takaukset

 

11800 000 eur

 

Ylä-Savoon ja Iisalmeen myönnetyt yritysten korona-avustukset v. 2020

 

Iisalmi

Ylä-Savo yhteensä

Business Finland koronatuet

2 768480 eur

5164229 eur

ELYn kehittämisrahoitukset

1 508959 eur

2470364 eur

Yksinyrittäjätuki

312000 eur

730000 eur

Kustannustuen 1. kierros

493234 eur

577665 eur

Kustannustuen 2. kierros

549865 eur

837769 eur

Matkailu- ja ravintola-alan tuet v. 2020

249 203 eur

495892 eur

Yhteensä

5881741 eur

10275919 eur

 

Lähteet: Rahoittajien tilastot internet-sivuilla ja osittain pyydettyinä tietoina suoraan ko. rahoittajilta, PRH:n Virre-palvelu. Yhteenvedon koonnut Eija Heilio, Iisalmen elinvoimapalvelut.