Ajankohtaista

Työllisyysalueuudistuksessa TE-palvelut siirtyvät kunnille - Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunta aloittaa työnsä syksyllä 2024

Iisalmen asukkaat pääsevät ideoimaan toimenpiteitä 100 000 eurolla..jpg
15.3.2024 11.00

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä. Ylä-Savon työllisyysalue sai poikkeusluvan TE-palveluiden järjestämiseen, ja tulee jatkossa vastaamaan Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden työvoimapalveluista vastuukuntamallilla, jossa Iisalmi on hallinnoijana. Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelua ohjaava ohjausryhmä käsitteli 13.3.2024 kokouksessaan muun muassa Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunnan ja operatiivisesta toiminnasta vastaavan johtoryhmän perustamisiin liittyviä toimia sekä valmisteluryhmien työn etenemistä. Ohjausryhmässä sovittiin, että työllisyysaluevalmistelun ulkoinen tiedottaminen keskitetään valmistelu- ja muutosvaiheessa www.iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -verkkosivulle.

Työllisyysalueuudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palveluilla on merkittävä rooli osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa. Yritysten rekrytointitarpeet on tärkeä huomioida valmistelussa, jotta työpaikat ja työntekijät saadaan kohtaamaan nopeasti. Uudistuksen yhteydessä TE-toimistot lakkaavat ja palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille. Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden TE-palveluiden järjestämisestä tulee 1.1.2025 alkaen vastaamaan Ylä-Savon työllisyysalue. Ylä-Savon työllisyysalueen tavoitteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat lähipalvelut työllisyysalueen kuntien kaikille asiakaskohderyhmille ja vaikuttaa siten myönteisesti työllisyyden kehitykseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen alueen yrityksille ja muille työnantajille.

 

Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunta vastaa työllisyysalueen päätöksenteosta

Perustettavan Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunnan puheenjohtajuus kiertää työllisyysalueen kunnissa aakkosjärjestyksessä valtuustokausittain siten, että ensimmäisen kauden puheenjohtajuus on Iisalmen kaupungilla. Iisalmen kaupungilla ei ole kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta lautakunnan päätöksiin. Iisalmen kaupunginvaltuusto nimeää lautakuntaan kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet jäsenkuntien esityksestä. Iisalmi valitsee lautakuntaan kolme jäsentä, Kiuruvesi kaksi jäsentä, Sonkajärvi, Pielavesi ja Vieremä kukin yhden jäsenen. Lautakunta aloittaa työnsä lokakuussa 2024.

 

Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunnan keskeisiä tehtäviä ovat

- laissa säädettyjen julkisten työvoimapalveluiden sekä muiden yhteistoimintasopimuksessa määriteltyjen tehtävien järjestäminen Ylä-Savon työllisyysalueella

- työllisyysalueen työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ja tavoitteiden määrittely sekä työllisyyspoliittinen ohjaus

- työllisyysalueen palvelustrategiasta ja palveluverkosta päättäminen

- tarvittavien muutos-, oikaisu- ja valitusasioiden käsittely.

Työllisyysalueen operatiivista toimintaa ohjaamaan perustetaan työllisyysalueen johtoryhmä. Johtoryhmään tulee edustajat jokaisesta työllisyysalueen kunnasta. Johtoryhmän esittelijänä toimii työllisyysalueen johtava viranhaltija. Työllisyysalueen valmistelua edistetään 12:ssa valmisteluryhmässä, joista lähes kaikki ovat aloittaneet työskentelynsä helmikuussa 2024.

 

Valmistelu- ja muutosvaiheen viestintää iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -verkkosivulla

Työllisyysalueen valmisteluun liittyvä ulkoinen muutos- ja valmisteluviestintä keskitetään uudelle www.iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -verkkosivulle. Myös aktiivinen mediatiedottaminen on osa valmisteluvaiheen viestintää. Varsinainen asiakas- ja palveluviestintä aloitetaan syksyllä 2024. Viestinnän suunnittelusta vastaa viestinnän ja Työmarkkinatorin valmisteluryhmä, ja viestintää hoidetaan vastuukunta-Iisalmen jaetun viestintävastuun mallin mukaisesti – jokainen toimintayksikkö tai valmisteluryhmä tiedottaa ajankohtaisista valmisteluun liittyvistä ulkoisen viestinnän aiheistaan www.iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -verkkosivun kautta. Viestinnän ja Työmarkkinatorin valmisteluryhmän työn edetessä tarkempi viestintäohjeistus toimitetaan kaikille viestintävastuuta kantaville toimijoille.

Valmistelu- ja muutosvaiheen viestinnällä tuetaan sitä, että sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät tietävät, miten palvelut, yhteistyö ja kehittäminen jatkossa toimivat, mitä viestintäkanavia työllisyysalue ja kunnat jatkossa käyttävät palveluviestinnässään ja sidosryhmätyössään, ja mitkä ovat paikallisia lähipalvelupisteitä- ja yhteystahoja eri sidosryhmiä ajatellen.


Lisätiedot:
Virpi Jukarainen, työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikkö, Iisalmen kaupunki
p. 040 653 0021, virpi.jukarainen@iisalmi.fi