Ajankohtaista

Tulotietojen toimittaminen elokuussa 2021 alkavalle varhaiskasvatuksen toimintakaudelle

23.2.2021 13.27

Kaikkien asiakasperheiden tulot tarkistetaan vuosittain ja ne tulee toimittaa ​1.8.2021 alkavaa kautta varten 31.05.2021 mennessä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten kaikkien asiakasperheiden tulot tarkistetaan vuosittain ja ne tulee toimittaa  1.8.2021 alkavaa kautta varten 31.05.2021 mennessä. Tuloselvitykset tulee toimittaa varhaiskasvatuksen web asiointi -linkin kautta. Linkin käyttö vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen.

Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, määritetään palveluntarpeen mukainen korkein maksu. Elokuussa opiskelun tai työn aloittavat toimittavat selvityksen heti sen saatuaan.

Perheen olosuhteiden muuttuessa, esim. tulojen muuttuminen +/- 10 % tai perhekoon muuttuessa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteereille.

Varhaiskasvatuksen sähköisen asiointipalvelun kautta toimitettuina tuloselvitykset tallentuvat automaattisesti sähköiseen arkistoon.

https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Varhaiskasvatuspalvelut/Varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet

Tuloselvitys –sivu aktivoituu klikkaamalla vasemmalta huoltajan nimen kohdalta.

Tuloselvityksiä voi myös toimittaa paperiversiona Iisalmen kaupungintalon neuvontaan (i-point) tai varhaiskasvatuspalveluiden toimistosihteereille. Nykyisen tietosuojalain mukaan ei ole suotavaa lähettää tuloselvityksiä sähköpostitse.

 

Yhteistyöterveisin

Toimistosihteerit

Terttu Kainulainen ja Paula Kokkonen