Ajankohtaiset tiedotteet

Tehdään hyvää työtä ja mennään kesää kohden!

23.2.2021 15.00
0

Kesä lähestyy kohisten, ja kesätyöt sen ohessa! Kuten aiemminkin, Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tukee kesätyönantajia, kesäyrittäjäksi ryhtyviä nuoria sekä työnantajia, joilla on tarjota työllisyyspalveluiden työnhakija-asiakkaille pidempikestoistakin työtä.

Yksi ajankohtaisimmista asioista on nuoret ja kesätyöt. Tänä vuonna työnantaja voi hakea kesätyötukea 30.6.2021 saakka kesätyösetelillä. Työnantaja saa tuen heti maksuun solmittuaan työsuhteen hakuehdot täyttävän, vuosina 1996-2005 syntyneen nuoren kanssa. Kesätyötuen avulla halutaan edistää nuorten työllistymistä niin yrityksiin, järjestöihin, kuntiin kuin kotitalouksiin. Kesätyötuki on edellisten vuosien tapaan tarkoitettu työnantajille, jotka työllistävät iisalmelaisen nuoren työhön, joka sijoittuu koulujen kesäloman aikaan. Kesätyötuen voi hakea myös yhdeksäsluokkalaisesta, peruskoulun päättävästä nuoresta, vaikka hän olisikin nuorempi kuin 2005 vuonna syntynyt. Työnantajalle maksettavan kesätyötuen määrä on 400€/iisalmelainen nuori. Lisäksi Iisalmen kaupungin tehtävissä tarjolla olevat kesätyöt ovat haussa 15.3.2021 saakka.

Iisalmen kaupungin kesäajan yrittäjien tuessa puhaltaa lempeät muutoksen tuulet. Kesäyritystuki 300€/yrittäjä jakautuu tänä vuonna kahteen eri palvelumuotoon nuorten yrittäjien iän mukaisesti. Jo perinteinen miniyritystuki haetaan Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluiden sivuilta löytyvällä miniyrittäjäsetelillä ja se on tarkoitettu tänä vuonna aivan nuorimmille kesäyrittäjille: siis vuonna 2005 syntyneelle/ peruskoulunsa päättävälle iisalmelaiselle kesäajan yrittäjälle. Tänä vuonna uutta on se, että tähän tukeen on oikeutettu 4H -yrityksen perustava nuori. Tällä ehdolla halutaan taata nuorelle riittävä koulutus ja tuki kesänajan yrittäjyyteen. Lisätietoa 4H-yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä käytännön asioista antaa toiminnanjohtaja Jaana Korhonen p. 050 385 0085 / iisalmi@4h.fi  Seuraavalle ikäryhmälle koko nuorisotakuun puitteissa, siis vuosina 1992-2005 syntyneille Iisalmen kaupunki tarjoaa puolestaan Kesäyrittäjä-ohjelman, jonka toteuttaa Talous ja Nuoret (TAT). Kesäyrittäjyyden voi hakea myös osaksi opintoja. Haku on käynnissä ajalla 10.2.-31.3.2021, paikkoja on tarjolla 20 nuorelle. Lisätietoja kampanjasta ja haku mukaan: Kesäyrittäjä Löydät TAT:n myös Instagramista: (at)kesayrittaja. Iisalmen kaupungille palkataan yrittäjien tueksi kesäyrittäjämentori ajalle 15.4.-15.8.2021. TATin koordinaattorina toimii Tella Krigsman p. 050 566 2545/ tella.krigsman@tat.fi

Unohtamatta erityisesti kevään aikana vastavalmistuvia nuoriamme, kuin muitakaan työttömiä työnhakijoita, on iisalmelaisilla ojentaa tietyillä ehdoin työllistymisen valttikorttina Iisalmi-tuki työnantajille. Iisalmi-tukea voi työnantaja saada jopa kahdeksan kuukauden ajaksi palkatessaan hakuehdot täyttävän työnhakijan. Iisalmi-tukea myönnetään myös oppisopimuskoulutukseen. Iisalmi-tuki on tullut jo monelle työnantajataholle tutuksi ja tätä tietoisuutta työllisyyspalvelut haluavat lisätä yhä edelleen. Meihin kannattaa olla yhteydessä olitpa sitten hakemassa töitä tai rekrytoimassa työntekijöitä. Lisätietoja meistä ja näistä tukimuodoista löytyy www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut. Ota myös seurantaan FB ja IG: Työllisyyspalvelut Iisalmi.

Mistä niitä työntekijöitä sitten saa? No vaikka työllisyyspalveluista – asiakaskuntamme kasvaa merkittävästi maaliskuusta 2021 alkaen! Iisalmi on osana kansallista Työllisyyden kuntakokeilu-toimintaa, jossa osa työnhakijoista ja työnhakuprosesseista siirtyy valtiolta kunnille. Kuntakokeilu käynnistyy 1.3.2021, tästä linkistä voit lukea lisää kuntakokeilun käynnistymisestä ja asiakastyöstä jatkossa. Iisalmen työllisyyspalveluiden kuntakokeilusivusto löytyy www.iisalmi.fi/kuntakokeilu.