Ajankohtaiset tiedotteet

Suomen ihmeellisimmän kaupungin Iisalmen uusi strategia on julkaistu

Iisalmen kaupunkistrategian ydinkohdat kuvana..pngIisalmen kaupunkistrategian ydinkohdat kuvana. ​
14.12.2021 10.40
0

Iisalmen kaupungin kuntalaisia ja muita sidosryhmiä vahvasti osallistaen toteuttama strategiatyö sinetöitiin vuoden viimeisessä valtuustossa 13.12.2021, ja vuoteen 2030 luotaava uusi kaupunkistrategia on nyt valmis. Suomen ihmeellisimmäksi kaupungiksi tunnustautuva Iisalmi pitää edelleen visionaan olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki 2030

Kaupunkistrategian yhteisissä tavoitteissa haluttiin osallistamisen kautta huomioida mahdollisimman monen kuntalaisen, yrittäjän ja järjestön ääni. Strategiassa linjataan kaupungin tärkeimmät kehittämisen painopisteet tuleville vuosille, joten vuorovaikutus on olennainen osa prosessia. Täysin mullistavaa suunnanmuutosta ei ollut tarpeen tehdä, sillä Iisalmen idea ja tavoite houkuttelevuuden kasvattamiseen on ollut kirkas jo aiemmassakin strategiassa ja nämä saivat myös kannatusta prosessin aikana. Monessa asiassa on tavoiteltu myös jatkuvuutta ja aiemmasta tuttuja elementtejä, onhan strateginen työ aina pitkän aikavälin tekemistä. Uudistetussa strategiassa tavoitellaan aiempaan verrattuna myös uutta selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, ja siinä mielessä monia uusia ulottuvuuksia strategiasta löytyy.

”Syksyinen strategiaprosessi oli aiempaan verrattuna aikataulullisesti melko nopea ja haasteellinen, mutta silti pystyimme osallistamaan sidosryhmiä aktiivisuuteen uusilla tavoilla. Halusimme myös kiteyttää tavoitteita entistä selkeämmin ymmärrettäviksi ja jokaisen kuntalaisen elämää koskettaviksi, siinä mielestäni myös onnistuimmekin erinomaisesti ”,  pohtii strategiatyöstä vastaava elinkeinojohtaja Terho Savolainen Iisalmen kaupungilta.”

Otsikkona tulevaisuuden tekemiselle on ”Suomen ihmeellisin kaupunki”, joka tietysti viittaa Iisalmen maineeseen koko ajan uusia ihmeitä tuottavana, hyvinvoivien ihmisten ja yritysten yhteisönä – vastaavaa ihmeiden kirjoa ei muualta Suomesta löydy!

Näkyvimpänä uudistuksena kaupungin arvot on uudessa strategiassa ilmaistu toimintaperiaatteina, jotka kannustavat kaikkia tekemään asioita yhteisten arvojen mukaisesti. Kolmen päätoimintaperiaatteen alta löytyy tarkentavia ydinkohtia, jotka kertovat millaisiin tekoihin toimintaperiaate ohjaa tulevaisuudessa ja auttavat myös omaksumaan periaatteita käytännössä.

Kaupungin toiminta-ajatus ja visio ovat säilyneet aiemmilla linjoilla: Kuntalaisten hyvinvointi ja elinkeinoelämän menestys ovat jatkossakin kaupungin päätehtäviä. Vision mukaan Iisalmi tähtää Suomen houkuttelevimmaksi seutukaupungiksi, jonka eri alojen osaajat näkevät haluttuna muuttokohteena niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Visiota kohti työtä tehdään kolmen strategisen pääteeman alla: Inspiroiva Iisalmi, Ihana Iisalmi ja Ihmeiden Iisalmi. Teemojen strategiset tavoitteet tähtäävät eri kaupungin toimintojen näkökulmasta siihen, että Iisalmi on hyvinvoinnin ja osaamisen aktiivinen kehittäjä, toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön rakentaja sekä monipuolinen ja vetovoimainen Ylä-Savon seutukeskus.

Uuteen kaupunkistrategiaan ja strategiaprosessiin voi tutustua verkkosivuilta www.iisalmi.fi/strategia

Tammikuussa strategia piirtyy lanseerausvideolle, ja valmistelussa on myös syventäviä strategiaviestinnän toteutuksia, kuten radio- ja podcast -keskusteluja strategisten teemojen ympärillä. Osallistaen toteutettu strategia halutaan tuoda matalan kynnyksen viestinnällä lähelle mahdollisimman monia kuntalaisia niin, että jokainen voi halutessaan lähteä hyödyntämään ja toteuttamaan yhteistä strategiaa omassakin elämässä vaikkapa yritys- tai seuratoiminnan kautta.

Lisätietoja antaa: 

Terho Savolainen

Elinkeinojohtaja

Puh. 040 630 5328

terho.savolainen@iisalmi.fi