Ajankohtaista

Pito- ja vetovoimatoimenpiteiden ideointia paikallisessa URBACT toimintaryhmässä

neliökuva.jpgToimintaryhmässä hyödynnettiin OPERA -työkalua.
18.3.2024 11.00

Kesällä 2023 käynnistyneessä kansainvälisessä URBACT – Residents of the Future -hankkeessa on edetty siihen vaiheeseen, kun hankkeella pilotoitavia toimenpiteitä aletaan suunnitella paikallisella tasolla.

Paikalliset toimintaryhmän kokoontumiset ovat hyvin käytännönläheisiä, ja työpajamaisessa työskentelyssä hyödynnetään URBACT-ohjelman suosimia työkaluja, joiden avulla hankkeen teeman mukaisesti pyritään löytämään ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan sekä vetovoiman kehittämiseen. Voit lukea hankkeen tavoitteista ja toiminnasta tarkemmin hankkeen nettisivuilta osoitteessa www.iisalmi.fi/residentsofthefuture .

URBACT toimintaryhmän kolmas kokoontuminen oli ensimmäinen vuoden 2024 puolella. Se pidettiin tiistaina 12.3.2024, ja paikalle pääsi tuolloin yhteensä kuusi toimintaryhmän jäsentä. Osa heistä oli Iisalmen kaupungin eri toimialoilta, kuten elinvoimapalveluista ja maahanmuutto- ja pakolaispalveluista. Yritysmaailmasta toimintaryhmään osallistui tällä kertaa Genelecin edustaja. Paikalla oli myös yksi ryhmän asukasedustajajäsen, joka oli Euroopan ulkopuolelta Iisalmeen muuttanut kansainvälinen osaaja.

Kokoontumisen tavoitteena oli ideoida hankkeella pilotoitavia veto- ja pitovoimatoimenpiteitä jo aiemmin määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ryhmätyöskentelyn kautta. Ryhmätyössä hyödynnettiin OPERA-työkalua. Koska osallistujia oli sen verran vähän, ryhmiin jakamista ei tarvittu vaan edettiin parityönä. Aluksi jokainen mietti hetken ajan ideoita itsekseen, jonka jälkeen paikallaolevista muodostettiin parit. Parityöskentelyssä käytiin läpi molempien ideat, jonka jälkeen parin kaikkien ideoiden joukosta valittiin muutama paras idea tai yhdisteltiin samankaltaiset ideat yhdeksi. Ideat kirjoitettiin puhtaaksi erillisille papereille, jonka jälkeen kaikki käytiin läpi yhteisesti.

Ryhmätöiden tuloksena pilotoitaviksi toimenpiteiksi määriteltiin mm. seuraavia asioita:

  • Lämmin tervetulotoivotus kaikille kaikkialle kaupungissa
  • Työmahdollisuudet paremmin esille ja saataville
  • Jotain uutta ja erilaista toimintaa/tapahtumaa paikallisille, jollaista ei muissa kaupungeissa olisi tarjolla
  • ”Kokoonnutaan yhteen” -tyyppiset, säännölliset tapahtumat, jotka toistuisivat ainakin kerran vuodessa
  • Etätyöpaketit, jotka mahdollistavat kaupunkiin saapumisen etätöitä tekemään tarjoten asuntoja tai yhteisöllisiä co-working-tiloja
  • ”Kaupungin kasvot” eli henkilö, joka ilmentäisi Iisalmea, olisi eräänlainen tunnettu Iisalmi-lähettiläs tai vaikuttaja.

Lopputulemana yhteisessä keskustelussa todettiin, että toimenpiteet ovat kehityskelpoisia lopullista toimintasuunnitelmaa silmällä pitäen. Niistä voisi jo projektin aikana pilotoida ainakin erilaisia ulkoilmatapahtumia pitovoimatoimenpiteenä, etätyöpisteiden rakentamista / markkinointia ja tervetulotapahtumaa, johon olisi yhdistetty jokin matchmaking-työkalu, kuten Brella tai Tavata.

Tältä pohjalta on hyvä lähteä jatkamaan toimenpiteiden suunnittelua taas seuraavassa URBACT toimintaryhmän kokoontumisessa, joka pidetään kesäkuussa!

URBACT toimintaryhmän jäsenet pöydän ääressä ryhmätöitä tekemässä.Paikallinen toimintaryhmä työn touhussa.