Ajankohtaiset tiedotteet

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIKYSELY: Täällä on hyvä olla

11.4.2019 8:51
0

Pohjois-Savon kaikissa kunnissa toteutettiin alkuvuodesta 2019 kysely, jossa selvitettiin alueella asuvien henkilökohtaisia kokemuksia jokapäiväisestä hyvinvoinnistaan. Vastauksia Pohjois-Savosta saatiin yli 3000. Kysely toteutettiin sähköisenä verkkokyselynä, jonka lisäksi oli mahdollista vastata paperisiin lomakkeisiin kunnan- ja kaupungintaloilla sekä pääkirjastoissa.

Pohjoissavolaiset ja iisalmelaiset kokivat itsensä keskimäärin varsin onnellisiksi: Asteikolla 1-10 molemmissa yhteenvedoissa keskiarvoksi tuli 8,1. Arvioitaessa asuinseudun tuottamaa hyvinvointia parhaat pisteet saivat luonto- ja viheralueet sekä asuinalueiden turvallisuus. Saatuun kohteluun käytettäessä julkisia palveluja oltiin myös tyytyväisiä. Huonoimmiksi koettiin mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja poliittisiin päätöksentekijöihin.

Sanallisia, avoimia vastauksia tuli paljon. Suurin osa vastauksista oli myönteisiä. Alla satunnaisesti poimittuja sanallisia vastauksia, joista kuvastuu hyvin jokapäiväiseen hyvinvointiin liittyvät asiat:    

”Pidän Iisalmesta erittäin paljon. Olen täällä syntynyt enkä luultavastikaan muuta koskaan pois. Täällä on hyvä olla. Perhe ja ystävät löytyvät täältä sekä vakituinen työ”.

”Iisalmi tarjoaa erittäin hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja asuinympäristö on hyvä. Luonto lähellä”.

”Oma hyvinvointi lähtee korvien välistä. Ja kun itsellä on asiat edes kohtuullisen hyvin, on helpompi nähdä positiivisia ja hyviä asioita myös ympärillään”.

”Iisalmessa on hyvät ja edulliset harrastusmahdollisuudet, hyvät terveydenhuollon palvelut, rohkeutta kehittää ja kasvaa. Paikallisia yrittäjiä tulee tukea. Elinvoima on säilytettävä. Koulu- ja päiväkotiin teistä pidettävä siistinä. Syrjäytymisen ehkäiseminen, lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä työ sekä nuorten päihdetyö vaatii kehittämistä, paljon!”

”Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa!”

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus vahvistaa saman viestin – pehmeät vetovoimatekijät luovat hyvinvointia ja pitovoimaa

Maaliskuun lopulla julkistetun Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen tuloksista on Iisalmen osalta tunnistettavissa sama viesti: Iisalmessa asuvat kokevat kotikaupunkinsa turvalliseksi ja viihtyisäksi, mikä varmasti näkyy myös henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen tulokset:
https://www.iisalmi.fi/news/SEUTUKAUPUNKIEN-VETOVOIMATUTKIMUS-Iisalmessa-on-pehmeaa-pitovoimaa!/u3gjje1n/19454140-ac44-4278-876b-858c493fb3bd

Liitteenä Pohjois-Savon hyvinvointikyselyn tulokset Iisalmen osalta ilman sanallisia, avoimia vastaksia.

 

Lisätietoja:

Iisalmen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen
p. 040 545 4567
pekka.partanen@iisalmi.fi

Tiedostot