Vireillä olevat kuntalais- ja valtuustoaloitteet
22.3.2019 Kuntalaisaloite Kilpijärvenkoulun väestötila-asiasta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa 15.5.2019 §:n 45 kohdalla: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että kaupunki ei järjestä linja-autokuljetusta Kilpijärven koululta lyseolle kaikille sinne siirtyville oppilaille. Koulukuljetuksessa noudatetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päättämiä perusteita.Lisäksi lautakunta haluaa kiinnittää huomioita koulureittien turvallisuuteen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että suositellut koulureitit merkitään. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi vaihtoehto 3 osalta.

Tekninen lautakunta Kokous 28.05.2019 § 99 Tekninen lautakunta päättää, että suositellut koulureitit merkitään opastein hyvissä ajoin ennen koulujen alkamista.

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja