Ajankohtaisia uutisia

Iisalmi panostaa parempaan työhön: Työterveyslaitos on asiantuntijakumppanina syksyllä alkavassa valmennuksessa, johon haetaan mukaan paikallisia työyhteisöjä

Tiedolla työskentelyyn liittyy kuormitustekijöitä, joten sujuvan aivotyön taidot ovat tärkeä osa hyvinvointia..pngTiedolla työskentelyyn liittyy kuormitustekijöitä, joten sujuvan aivotyön taidot ovat tärkeä osa hyvinvointia.
20.6.2023 12.00

Iisalmi on julistanut tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki vuonna 2025. Kiireneutraali elämä tarkoittaa tasapainoista, hyvinvoivaa arkea niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Iisalmen kaupunki By Iisalmi -yritys- ja oppilaitoskumppaneineen onkin toteuttanut jo monia etenkin asukkaiden vapaa-aikaan liittyviä kiireneutraaliustekoja, jotka kannustavat tekemään valintoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi. Henkilökohtaiset valinnat eivät kuitenkaan yksin riitä - arjen tasapainoa ja hyvinvointia pitää rakentaa myös yhdessä. Siksi Iisalmi käynnistää syksyllä paikallisille työyhteisöille suunnatun Monoa multitaskaukselle -valmennuksen yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Haku Monoa multitaskaukselle -valmennukseen avautuu elokuussa. Työyhteisöjen toivotaan jo nyt pohtivan, voisiko valmennus olla tarpeellinen omalle tiimille, yksikölle tai vaikka koko yritykselle.


"Iisalmi on profiloitunut huippuosaamisen paikkana, syntyyhän seutumme yrityksissä maailman parhaita ja innovatiivisimpia tuotteita kaiuttimista metsäkoneisiin. Osaaminen ja innovaatiot eivät synny ilman hyvinvoivia oman alansa huippuammattilaisia, jotka kykenevät keskittymään ja luomaan uutta. Iisalmi haluaa olla osaamisen paikka myös tulevaisuudessa, ja siksi me toimimme vastuullisesti sen puolesta, että ihmiset voivat aidosti tuntea elävänsä kiireneutraalissa seutukaupungissa niin työssä kuin vapaa-ajallakin.", taustoittaa Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

Iisalmen kaupungin koordinoimassa By Iisalmi -verkostossa on mukana 30 yritys- ja oppilaitoskumppania, ja syksyllä alkamassa olevan Monoa multitaskaukselle -kampanjan ja valmennuksen taustalla on yhdessä heidän kanssaan luotu vastuullisuuskonsepti. Panostukset työelämän kehittämiseen ovat osoitus sosiaalisesta vastuullisuudesta. Kun mukana teoissa on paitsi kaupunki, myös siellä toimivat yritys- ja oppilaitoskumppanit, voidaan puhua koko yhteisöön ulottuvasta vastuullisuustyöstä, jolla voi parhaimmillaan olla erinomaisia vaikutuksia niin nykyisten kuin tulevienkin osaajien ja asukkaiden hyvinvointiin ja samalla seudun vetovoimaisuuteen.

"Olin yllättynyt ja erityisesti ilahtunut Iisalmen nykyajan työhön pureutuvasta kampanjaideasta, jossa haetaan työyhteisöjä valmentautumaan parempaan keskittymiseen. Keskittyminen on tiedon kanssa työskennellessä tuottavan työn ja työhyvinvoinnin edellytys. Työhyvinvointi on melkeinpä jokaisella työpaikalla tärkeä kehittämisen ja panostuksen kohde. Kaupunki ja työyhteisö yhdessä panostamassa työhyvinvointiin edustaa mielestäni edelläkävijyyttä sekä uudenlaista ajattelua ja voi olla seutukaupungille uudenlainen vetovoimatekijä .", painottaa aivotyövalmentaja ja kehittämispäällikkö Tiina Heusala Työterveyslaitokselta. 

Tiina Heusala toimii valmentajana syys-lokakuussa toteutettavassa Monoa multitaskaukselle -valmennusjaksossa, jossa Työterveyslaitoksen tietotaito jalkautetaan monipuolisen ja testatun valmennuskokonaisuuden kautta kampanjaan mukaan valittuihin kolmeen työyhteisöön. Heusala työskentelee Työterveyslaitoksella kehittämispäällikkönä ja Pohjois-Suomen aluevastaavana. Hän vetää Työterveyslaitoksen aivotyötiimiä ja hänellä on pitkä kokemus kuormituksen hallinnan, työhyvinvoinnin ja johtamisen valmentamisesta ja kehittämisestä erilaisilla työpaikoilla. Intohimona Tiina Heusalalla on organisaatiopsykologia sekä toiminnan ja työhyvinvoinnin yhteiskehittäminen.

"Haimme kampanjamme asiantuntijakumppaniksi tahoa, joka pystyy tarjoamaan meille vaikuttavaa, tutkittua ja testattua palvelua. Tämän lisäksi Työterveyslaitos on mielestämme onnistunut vaikuttajaviestinnässä erinomaisesti, ja jakaa tärkeää tietoa kestävän työelämän eri puolista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nostaen kipeitäkin aiheita rohkeasti ja ratkaisukeskeisesti pöydälle. Siksi uskonkin, että yhdessä me voimme tehdä tämän kampanjan myötä paitsi paremman työelämän ihmeitä, myös kasvattamaan Iisalmen houkuttelevuutta uusien osaajien silmissä. Tulevaisuuden osaajat arvostavat hyvinvoivaa työelämää ja tasapainoista arkea.", toteaa Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

Haku Monoa multitaskaukseen -valmennukseen avautuu elokuussa - työyhteisöjen toivotaan ottavan rohkeasti askeleen kohti sujuvampaa aivotyötä


Monoa multitaskaukselle -kampanjan valmennusjakson hakuaika on elokuussa, 14. - 25.8.2023. Mukaan voivat hakea toimialasta riippumatta kokonaiset työyhteisöt tai pienemmät tiimit, jotka haluavat panostaa multitaskauksen sijaan monotaskaukseen. Yhden ryhmän koko voi olla maksimissaan 25 henkilöä, eli kokonaisuudessaan mukaan mahtuu 75 osallistujaa. Ennen valmennusjakson alkua osallistujat vastaavat Työterveyslaitoksen Aivotyökyselyyn, joka osaltaan ohjaa myös valmennusjakson sisältöä ajalla 19.9. - 24.10. Valmennusjaksoon sisältyy sujuvan aivotyön verkkovalmennus ja seurantakysely, kaksi digitaalista työpajaa ja yksi lähityöpaja Iisalmessa. Verkkovalmennus on joustavasti aikataulutettavissa omaan kalenteriin, ja valmennuksen lähi- ja digityöpajojen ajankohdat, yhteensä kolme 1,5 - 2 tunnin työpajaa jokaiselle ryhmälle, tiedotetaan jo hakuvaiheessa. Näin mukaan hakevat työyhteisöt voivat valmistautua jo ennakkoon valmennusjaksoon. 

Monoa multitaskaukselle -kampanjan anti ei jää vain kolmelle mukaan valitulle valmennusryhmälle, vaan kokonaisuudesta tuotetaan Monoa multitaskaukselle -työkirja ja runsaasti sujuvaan aivotyöhön ohjaavaa viestintämateriaalia Iisalmen kaupungin ja brändikumppaneiden kanavissa jaettavaksi. Kirjanjulkistus ja valmennusjakson tulosten tarkastelu ajoittuvat By Iisalmi -seminaariin 8.11.2023. Seminaarin yhteydessä järjestetään lisäksi työpaja, johon kuka tahansa voi osallistua ja saada tärkeää tietotaitoa keskittymiseen ja sujuvaan aivotyöhön.

"Melkeinpä jokaisen työ painottuu nykyään tiedolla työskentelyyn. Valmennuksessa käsitellään tiedolla työskentelyn kuormitustekijöitä ja laajasti erilaisia keinoja hallita kuormitusta ja sujuvoittaa työtä. Valmennuksen aikana työyhteisö pääsee myös jo kokeilemaan näitä keinoja. Parhaimmillaan osallistuvassa työyhteisössä hyvinvointi ja tuottavuus lisääntyvät sekä työkulttuuri kehittyy yhteisiä toimintatapoja ja hyvinvointia lisäämällä.", kertoo Tiina Heusala.

Monoa multitaskaukselle -kampanjasivu ja haku valmennukseen avataan elokuussa, mutta jo nyt Iisalmen seudulla toimivien työyhteisöjen toivotaan katsovan kalentereitaan sillä silmällä, josko syksyltä löytyisi aikaa keskittymisvalmennukselle. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että aihe on erityisen ajankohtainen ja tarpeellinen, joten osallistujilleen veloitukseton valmennus on kannattava panostus.