Hyviä uutisia #byiisalmi #osaamisenpaikka

Iisalmi julistautuu maailman ensimmäiseksi kiireneutraaliksi seutukaupungiksi

Nainen istuu metsikössä polkupyörän vieressä ja näyttää rentoutuneelta ja hyvinvoivaltaInsinöörtoimisto Savolaisen CEO Katri Savolaiselle luonnossa liikkuminen on yksi tapa irtaantua ajoittaisesta kiireen tunteesta.
23.1.2023 8.00

Iisalmi haastaa paikalliset yritykset mukaan kiireneutraaliustavoitteeseen keräämällä työpaikoilta konkreettisia toimia hyvinvoinnin ja kiireettömän työelämän tukemiseen. Kiire-barometrilla kaupunki seuraa iisalmelaisten kokemaa kiirettä puolivuosittain.

Iisalmen kaupunki ja laaja paikallinen kumppaniverkosto nostavat vuoden 2023 strategiseksi teemakseen ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen vastuullisuuden. Iisalmen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki vuonna 2025. Kiireneutraalius tarkoittaa, että yksilö voi elää tasapainoista elämää ja nauttia työ- ja vapaa-ajastaan siten, että kumpikaan ei aiheuta voimakasta tai pitkäkestoista kuormitusta.

Kiireneutraali Iisalmi -kampanjan tavoitteena on, että Iisalmessa ja paikallisissa yrityksissä löydettäisiin konkreettisia tekoja kiireen tunteen vähentämiseksi ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Pohjois-Savon maakunnassa sijaitsevan Iisalmen vahvuus on paitsi upea luonto ja leppoisa savolainen elämänasenne, myös monet mielenkiintoiset uravaihtoehdot eri alojen ammattilaisille. Iisalmessa toimii useita kansainvälisiä suuryrityksiä, kuten Genelec, Ponsse, Olvi, Normet ja Hanza.

- Iisalmessa elämme yhtä aikaa maalla ja maailmalla, luonnon ja kansainvälisten uramahdollisuuksien äärellä. Täällä on elämälle ihmisenmyötäiset puitteet. Tämä ainutlaatuinen vahvuutemme antaa meille mahdollisuuden tavoitella kiireneutraaliutta ja olla siinä mallina muillekin, kertoo kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen.

Mandaatti kampanjalle nousee Iisalmen vuonna 2021 laaditusta kaupunkistrategiasta, jossa asukkaiden hyvinvointi ja alueen pito- ja vetovoiman parantaminen on nostettu keskiöön. Teemaa jatkettiin kaupungin brändistrategiassa, jossa hyvinvoinnin vahvistaminen ja sosiaalinen vastuullisuus on nostettu yhdeksi brändin kulmakiveksi.

 

Iisalmelaiset yritykset lähtivät talkoisiin kohti kiireneutraalia seutukaupunkia

Mukaan kiireneutraaliustalkoisiin ovat lähteneet muun muassa Genelec, Normet, Hanza ja Insinööritoimisto Savolainen. Yrityksissä kiireettömyys on tunnistettu tärkeäksi arvoksi ja sen tukemiseksi on toteutettu konkreettisia tekoja. Esimerkiksi Genelecillä työyhteisö kokoontuu päivittäin yhteiseen taukojumppaan. Insinööritoimisto Savolaisessa koko henkilöstön yhteisten kahvitaukojen sekä aktiivisen tyky-toiminnan on todettu parantavan jaksamista ja yhteishenkeä organisaatiossa.

- Arjen ei tulisi olla pelkkää puurtamista, vaan arjen keskellä pienet asiat voivat tehdä siitä parempaa. Tätä mentaliteettia olemme pyrkineet myös yrityksessä noudattamaan ja työn vastapainoksi meillä järjestetään työkykyä tulevaa toimintaa erilaisten tyky-päivien muodossa. Aina ei välttämättä tarvitse lähteä kauas: Voidaan hyödyntää lähialueita ja mennä vaikka Paloisvuorelle testaamaan kuntolaitteita- ja portaita sekä makkaranpaistoon. Pääasia näissä tapahtumissa on hetkellinen irtautuminen tavanomaisesta arjesta sekä yhdessä tekeminen. Niistä riittää voimavaroja ja muistoja pitkäksi aikaa, konkretisoi Insinööritoimisto Savolaisen CEO Katri Savolainen.

- Meillä on tiivis kumppaniverkosto paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa, ja teema on yhteistyössä tunnistettu ja nostettu keskiöön. Kiireneuraalisuus ei ole vain kaupungin brändikampanja, vaan yhteistyömuoto paikallisten yritysten kanssa, toteaa Terho Savolainen.

Moni ihminen tavoittelee uramenestystä ja on kiinnostunut kansainvälisistä työskentelymahdollisuuksista. Usein tämä vaatii veronsa stressaavan elämäntyylin muodossa, sillä kiire on yleisesti hyväksytty uramenestyksen vääjäämättömänä sivutuotteena. Kiireneutraaliuden ytimessä on kuitenkin ajatus siitä, että uramenestyksen ei tarvitse tarkoittaa alati vaivaavaa kiirettä. Toteutuakseen tämä vaatii yritysten sitoutumista ja monipuolisia toimia liiallisen ja jatkuvan kiireen poistamiseksi työelämästä.

Yritysten lisäksi kaupunki aktivoi myös koko iisalmelaisyhteisöä muun muassa julkaisemalla kaupunkilaisten tarinoita kiireettömyyden kokemuksista sekä kokoamalla kaupunkilaisten kanssa yhteisvoimin soittolistaa musiikista, joka sopii kiireettömiin hetkiin. Tavoitteena on, että yhdessä synnytettyjen kiireneutraaliustekojen kirjo on kattava jo tämän vuoden kuluessa.

 

Kiire-barometri seuraa kehitystä

Osana kiireneutraaliksi julistautumista Iisalmi toteutti kiire-barometrin lokakuussa 2022. Barometrin tavoitteena on kerätä tietoa asukkaiden kokemasta kiireestä ja seurata sen kehitystä. Barometri toistetaan puolivuosittain. Ensimmäiseen barometriin vastasi 298 iisalmelaista tai kaupungissa työskentelevää.

Yli 70 % vastaajista koki kiirettä viikoittain tai päivittäin. Vastaajista viidennes (21 %) ei ollut tyytyväinen työn ja vapaa-ajan tasapainoon. 44 % koki elämänsä yleisesti melko tai erittäin kiireiseksi.

- Tiedämme, että meillä Iisalmessakin syntyy vielä melkoinen kiirejalanjälki ja hyväksymme sen, että satunnainen kuormittavakin kiire on luonnollinen osa elämää. Mutta tiedämme myös sen, että etsimällä määrätietoisesti keinoja liiallisen kiireen karsimiseen vahvistamme seutumme menestystä – menestys kun syntyy hyvinvoinnista. On ollut innostavaa kuulla, miten kekseliäästi ja sitoutuneesti yrityksissämme tuetaan työntekijöiden hyvinvointia ja kiireneutraalia työotetta, ja monesti Iisalmen vahvuudet, kuten lähellä oleva luonto ja lyhyet välimatkat ovat luonteva osa tätä kokonaisuutta, kertoo Iisalmen markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

Kiireneutraali-kampanja näkyy mm. digikanavissa ja kaupungin omissa medioissa 23.1. – 5.2.2023. Kiireneutraalisuudesta viestintä ja yritysten ja yhteisön hyvinvointitekojen kerääminen jatkuu ympäri vuoden.