Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmen käytetyin rakennus kulttuurikeskus uudistuu - Kuntalaistapahtumassa voi vaikuttaa ja esittää kysymyksiä tulevasta hankkeesta

Kuvassa Iisalmen kulttuurikeskus iltahämärässä.Kuva: Iisalmen kulttuurikeskus, kuvaaja Tuomo Lindfors.
4.1.2023 14.00
0

Iisalmen kaupunki järjestää keskiviikkona 11.1.2023 klo 16 – 18.30 kulttuurikeskuksen uudistukseen liittyvän kuntalaistapahtuman. Tapahtuman tavoitteena on mahdollistaa jokaisen kulttuurikeskuksen toimijan ja käyttäjän osallistumista ja vaikuttamista uudistuksen suunnitteluun.

Kuntalaistapahtuma järjestetään kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa. Tapahtumaa voi seurata myös livestreamina Iisalmen kaupungin YouTube-kanavalta Iisalmen kaupunki - City of Iisalmi #byiisalmi - YouTube.

Tapahtumaan toivotaan runsaslukuista osallistumista – onhan kulttuurikeskus tapahtumien, harrastusten ja monenlaisen osallisuuden ja aktiivisuuden sydän. Tapahtumassa esitellään uudistukseen liittyviä suunnitelmia, joihin liittyen voi esittää kysymyksiä sekä paikan päällä että tilaisuuden jälkeen. Kirjallisia kysymyksiä voi toimittaa 13.1.2023 klo 16.00 saakka kirjaamo@iisalmi.fi -osoitteeseen. Kysymyksiin vastataan 19.1.2023 klo 15 mennessä www.iisalmi.fi/uudistuvakulttuurikeskus -sivulla.

Toivottavasti keskustelutilaisuuteen pääsee mukaan mahdollisimman monipuolisesti eri sidosryhmiä – talon käyttäjiä eri rooleissa. Yhteisen keskustelun kautta löytyy varmasti yhteinen sävel uuden kulttuurikeskuksen suunnittelua siivittämään!”, toteaa Iisalmen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen.

Asiantuntijamme esittelevät tilaisuudessa tämänhetkisiä suunnitelmia ja vastaavat mielellään tarkentaviin kysymyksiin. Juuri tässä vaiheessa suunnittelua on erityisen tärkeää osallistua ja vaikuttaa ja siihen pyrimme antamaan riittävät taustatiedot kuntalaistapahtuman kautta.”, kertoo Teknisen ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Kari Nissinen.

Hankkeen etenemisestä viestitään jatkossa iisalmi.fi/uudistuvakulttuurikeskus -sivulla. Vastaavanlainen hankkeen etenemisestä ajantasaista tietoa tarjoava sivu on ollut viestinnän välineenä myös viimeistelyä vaille valmiissa uuden Saukko-uimahallin hankkeessa ja siitä on tullut kuntalaisilta positiivista palautetta.

 

Taustatietoa Iisalmen kulttuurikeskuksen uudistushankkeesta

Kulttuurikeskus sykkii Iisalmen tapahtumien ja kulttuuriharrastusten sydämenä

Iisalmen kulttuurikeskus on kaupungin tapahtumien sydän. Kulttuurikeskuksessa vierailee vuodessa 300 000–320 000 kävijää ja talo on monella tavalla yksi kaupungin lippulaiva ja käyntikortti. Kulttuurikeskuksen tapahtumissa käydään myös koko Ylä-Savon alueelta, osin kauempaakin. Konserttipaikkana talo on merkittävä, ja ohjelmatoimistot ovat isoja asiakkaita. Iisalmessa ei ole toista isoa sisäkonserttien pito paikkaa.

Myös paikalliset teatterit esiintyvät talossa ja sen salit toimivat lähikoulujen juhlasaleina. Erilaisia tapahtumia järjestetään tiloissa vuodessa n. 700. Taloa käyttävät vierailijat, matkailijat, artistit ja ohjelmatoimistot, taiteilijat, sekä ennen kaikkea kaupunkilaiset. Kulttuurikeskus sijaitsee usean koulun läheisyydessä ja talo onkin koululaisille tärkeä ajanviettopaikka. Koululaiset osallistuvat myös erilaisiin tapahtumiin kulttuurikeskuksessa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.

Kulttuurikeskus on monella tapaa monitoimitalo, jossa toimivat kulttuuripalveluiden lisäksi kirjasto, kansalais- ja musiikkiopisto, kuvataidekoulu, Luontomuseo sekä Snellman-kesäyliopisto. Talossa työskentelee reilu 40 henkeä. Lisäksi tiloissa on vuokralla yksi yrittäjä ravintolatoiminnassa.

Talossa on kaksi isoa konserttisalia: Eino Säisä -sali, jossa on nouseva katsomo ja 470 paikkaa, sekä Karl Collan -sali, jossa on tasokatsomo ja istumapaikat max. 200 hengelle. Lippuja konsertteihin ja teatteriesityksiin myydään vuositasolla noin 5000–6000 kappaletta. Talossa on myös kaksi näyttelytilaa, pienempi tila talon keskusaulassa ja isompi alakerrassa.

Kulttuurikeskus sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY) eli Kirkkopuiston laidalla. Kulttuurikeskus on rakennettu vuoden 1980 julkisen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen perustalle, jonka tekijänä olivat arkkitehti Pekka Pitkänen pääavustajanaan arkkitehti Matti Takala. Rakennustyö aloitettiin vuonna 1986 ja rakennus valmistui heinäkuussa 1989.

Peruskorjaus- ja uudistamishankkeen taustaa:

Rakennuksen käyttö on muuttunut rakennuksen valmistumisen jälkeen ja talotekniset järjestelmät erityisesti ilmanvaihdon osalta eivät enää vastaa nykyistä käyttötarvetta. Tekniset järjestelmät ovat pääosin elinkaarensa lopussa. Julkisivujen laatoitukset irtoavat paikoitellen eikä vastaavia laattoja enää valmisteta. Lisäksi kulttuurikeskuksen sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet niin työntekijöiden kuin muidenkin tilojen käyttäjien keskuudessa. Sisäilmaongelmia on pyritty erinäisin toimenpitein parantamaan vuosien saatossa, mutta hankesuunnittelun yhteydessä tehtyjen kuntokartoitusten sekä kosteus- ja sisäilmatutkimusten mukaan kulttuurikeskuksen rakenteet ja järjestelmät vaativat mittavaa peruskorjausta.

Tilojen käyttäjille on ennen hankesuunnitelman laatimista ja hankesuunnitelman aikana tehty käyttäjäkyselyitä ja tarveselvityksiä. Käyttäjät tarvitsevat monikäyttöisiä ja muunneltavia yhteiskäyttöisiä tiloja. Tiloja voidaan myös vuokrata yhdistysten käyttöön sopivina aikoina. Musiikkitilojen osalta esitetään tilojen huonekoon suurentamista ja myöhemmin käyttöön otettujen musiikkitilojen keskittämistä rakennuksen toiseen kerrokseen. Tilojen rakenteet uusitaan, koska rakenteiden ääneneristykset eivät vastaa nykyistä tarvetta. Kuvataidekoulu, kansalais- ja musiikkiopiston tilojen yhteiskäyttö on myös mahdollista esim. kokoustilakäytössä tai harrastekäytössä, lukujärjestyksen puitteissa.

Rakennuksen sisäpihan ottaminen käyttöön ja tähän muodostettava monikäyttötila parantaa oleellisesti rakennuksen monikäyttöisyyttä. Monikäyttötila voi olla eri käyttäjien käytössä ja myös vuokrattavissa ulkopuolisille toimijoille tilaisuuksien järjestämiseen. Rakennuksen uudistukset mahdollistavat entistä yhteisöllisemmän toimintaympäristön.

Hankkeen tavoitteena on elinkaariedullisten ratkaisujen käyttö ja rakennuksen energiakulutuksen minimointi sekä hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaamalla käyttöä ja rakentamista energiatehokkuutta parantavin toimin ja lisäämällä kierrätystä. Muita tavoitteita ovat työtilojen terveellisyyden ja turvallisuuden lisääminen sekä tilojen tehokkaan ja joustavan käytön lisääminen eri käyttäjäryhmien kesken sekä esteettömyyden parantaminen.

 

Alustava aikataulu:

Hankesuunnitelman hyväksyntä 4/2023
Rakennussuunnittelun kilpailutus 5–6/2023
Suunnittelijoiden valinta 8/2023
Suunnittelun aloitus 10/2023
Yleissuunnitelmien hyväksyntä 10/2024
Suunnitelmat valmiit 1/2025
Urakkakilpailutus 2–3/2025
Urakoitsijoiden valinta 4/2025
Rakentaminen alkaa 6/2025
Rakentaminen päättyy 11/2027
Kalustaminen 12/2027
Käyttöönotto 1/2028