Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmen kaupungin pysäköinninvalvoja vaihtuu

pysäköintikuva.jpg
19.12.2022 17.00
1

Veli Pallonen on toiminut Iisalmen kaupungin pysäköinninvalvojana 2000-luvun alusta lähtien. Vuoden 2023 alusta lukien tehtävän ottaa hoitaakseen hallintojohtaja Tiina Karppinen.

Pallonen kertoo, että pysäköintivalvonta on muuttunut vuosien myötä. Ennen vanhaan valitustunnit pidettiin kaksi kertaa viikossa ja asiat ratkaistiin pääsääntöisesti suullisen keskustelun perusteella. Nykyään vaaditaan aina kirjallinen oikaisuvaatimus.

Pysäköinnintarkastaja Rissanen on ollut työssä yli 30 vuotta ja Lappalainen reilut viisi vuotta. Yhteistyö on toiminut hyvin. Pysäköinninvalvojat ovat tiedottaneet aktiivisesti Pallosta ajankohtaisista liikennejärjestelyistä. Kaikista virhetapauksista otetaan valokuvat, mikä helpottaa asian ratkaisemista. Asiakas pääsee tarkastelemaan oman asiansa valokuvia itse.

Maksullisesta pysäköinnistä luovuttiin vuonna 2002 euron käyttöönoton myötä ja tuolloin pysäköintikiekot otettiin käyttöön. Viime aikoina myös digitaaliset pysäköintilaitteet ovat yleistyneet. Asiakkaat ovat nykyään ymmärtäväisiä pysäköinninvalvontaa kohtaan. Liikennekäyttäytyminen on myös muuttunut vuosien myötä ja pysäköintivirhemaksut ovat vähentyneet määrällisesti.

Pallonen luopuu pysäköinninvalvojan tehtävästä hyvillä mielin ja jää kaipaamaan pysäköinninvalvonnan mukavaa yhteistyötä. Pallonen on perehdyttänyt Karppista tehtävään syksyn mittaan ja Karppinen aloittaa tehtävän kertaamalla tieliikennelain.