Ajankohtaiset tiedotteet

IISALMEN KAUPUNGIN LIIKUNNAN JA KULTTUURIN PALKITSEMISET 2020

15.1.2021 12.00
0

Korona-aikana ei järjestetä yhteistä liikunnan ja kulttuurin palkitsemistilaisuutta kuten aiempina
vuosina. Palkitsemisista on sen sijaan tehty videokooste, joka julkaistaan Iisalmen kaupungin
Youtube-kanavassa 15.1.2021 klo 12.00. Videolla jaetaan ja huomioidaan kulttuurin
tunnustuspalkinto, urheiluapurahat sekä vuoden 2020 seurajohtaja, valmentaja ja ohjaaja.


Kulttuurin tunnustuspalkinnon 2020 saavat Jyri Paretskoi ja Jukka Virtanen. Jyri Paretskoi on
kirjailija, joka on ottanut erityiseksi kohderyhmäkseen nuoret pojat. Paretskoin kirjasarja Shells´s
Angles on nostattanut lukuintoa ympäri maata. Nuoret ovat kohderyhmänä haastava, mutta
Paretskoi on onnistunut luomaan nuoria kiinnostavia tarinoita. Jyri Paretskoi myös kiertää
aktiivisesti ympäri Suomea puhumassa koululaisille, ja hänen kolumnejaan on noteerattu
valtakunnan tasollakin. Jukka Virtanen on aktiivinen kulttuuritoimija, joka on mukana monessa.
Hän on toiminut pitkään Ylä-Savon Suomi-Unkari -seurassa, ja sen kautta edistänyt
kulttuurivaihtoa maiden välillä. Virtanen on myös edistänyt useiden kulttuurikohteiden
kunnostusprojekteja kaupungissamme, esimerkkinä Pursiseuran maja ja Honkamäen seurantalo.
Lisätietoja kulttuurin tunnustuspalkinnosta antaa kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna
Marin.


Järjestöt jättivät urheiluapuraha- ja seuratoimijahakemuksia vuoden 2020 osalta ennätysmäärän,
yhteensä 64 hakemusta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on valinnoissaan noudattanut
kaupunginhallituksen hyväksymiä myöntämiskriteereitä. Palkittavan on oltava kirjoilla Iisalmessa
tai edustettava iisalmelaista järjestöä. Apurahoja jaettaessa on huomioitu palkittavien
saavutukset, sarjataso, lajin arvostus, yleisyys ja Iisalmen tunnetuksi tekeminen. Lautakunta on
kohdentanut apurahat kriteereiden mukaisesti vähintään 15-vuotiaisiin urheilijoihin. Kaikkien
palkittujen osalta painotus on ollut junioripuolella ja junioritason toiminnalla. Vuoden 2020
palkittavissa on myös yksilöurheilijoita joukkuelajeista. Suurimman urheiluapurahan sai Rene
Rinnekangas
.


Vuoden seurajohtajaksi valittiin Iisalmen Pelikarhut juniorit ry:n puheenjohtaja Niina Jaatinen,
vuoden valmentajaksi Pekka Nissinen Ylä-Savon Moottorikerho ry:stä ja vuoden ohjaajaksi Anne
Heikkinen
Iisalmen Taekwondo ry:stä. Urheiluapurahojen saajat, seurajohtaja, valmentaja ja
ohjaaja sekä perustelut löytyvät liitteistä olevista yhteenvedoista. Lisätietoja antaa kulttuuri- ja
vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen.


Pekka Partanen Sanna Marin
pekka.partanen@iisalmi.fi sanna.marin@iisalmi.fi
p. 040 545 4567 p. 040 588 9074

Tiedostot