Uutiskirjeiden uutiset

Elinkeinojohtajan terveiset

11.1.2022 13.00

Elinvoimapalveluiden uutiskirjeen 1/2022 pääkirjoitus

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2022 – toivottavasti siitä tulee taas valoisampi kuin viime vuodesta, joka tarjosi edelleen monille palvelualoille rajoituksia ja kamppailua alhaisen kysynnän kanssa. Teollisuudessa onneksi viime vuosi oli jo monilta osin paluuta normaalirytmiin ja kamppailua enemmänkin kysynnän perässä pysymisen kanssa. Tämän vuoden näkymät ovat lähtökohdiltaan huomattavasti viime vuotta paremmat, talouskasvun ennustetaan pysyvän kohtalaisena ja vientimarkkinat ovat jälleen paremmin saavutettavissa kuin vuosi sitten. Rokotusten ja muiden koronatoimien ansiosta talouden pyörät saavat pyöriä melko normaaliin tahtiin useimmilla toimialoilla. Myös uusi EU-rahoituskausi saadaan käyntiin jo lähiviikkojen aikana, mikä mahdollistaa uusien investointi- ja kehittämishankkeiden rahoitushaut jälleen useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, mikäli suunnitelmissa on toiminnan kehittäminen lähiaikoina – meiltä elinvoimapalveluista saat apua oman yrityksesi kehittämiseen ja rahoituksen hakemiseen.

Moni onkin hyödyntänyt apuamme jälleen vuoden 2021 aikana ja teimme jo perinteiseen tapaan loppuvuodesta asiakastyytyväisyyskyselyn palveluiden käytöstä. Kyselyn mukaan palveluihin ollaan pääosin erittäin tyytyväisiä, annettu kouluarvosana palveluille on keskimäärin 8,6 – kiitos kaikille vastanneille! Tarkempia tietoja kyselystä on myöhemmin tässä uutiskirjeessä. Hyödynnämme kyselystä tulleita palautteita taas tulevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Kuten viime uutiskirjeessä kerroimme, uusi kaupunkistrategia valmistui joulun alla ja hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti. Jatkamme edelleen määrätietoista työtä kohti pitkän aikavälin tavoitetta olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki, joka tarjoaa loistavat asumisen ja yrittämisen olosuhteet. Tarkemmat strategiset toimenpideohjelmat laaditaan vielä lähiaikoina ja näkyvät käytännössä viimeistään vuoden 2023 suunnitelmissa, mutta moni kehityksen alla oleva asia jatkuu edelliseltäkin strategiakaudelta ja on toteutuksessa jo tällä hetkellä. Yksi tällainen on keskusta-alueen kaupallinen kehittäminen, joka on kaupunkimme elinvoimalle erittäin tärkeä ja näkyvä käyntikortti ulospäin. Olemme aloittaneet syksyllä aluekehitysrahoituksen turvin yhteistyön Muuan -arkkitehtitoimiston ja Sweco Infra -suunnittelutoimiston kanssa torin ympäristön ja koko keskusta-alueen vision rakentamiseksi. Alkuvuodesta on tulossa kaikille avoin kysely aiheeseen liittyen, yhteistoiminnallinen työpaja keskusta-alueen toimijoille ja maaliskuuhun mennessä saamme kokoon yhteisen vision tulevaisuuden toimenpiteistä. Maailma on muuttunut vuosikymmenten saatossa samoin kuin ihmisten asiointikäyttäytyminen ja keskusta-alueen tulee kehittyä muutoksen mukana. Edellinen vastaava suunnitelma on tehty yli 10 vuotta sitten ja toteutunutkin kohtalaisen hyvin kaupunki-infran osalta, mutta nyt on hyvä aika hakea suuntaviivoja seuraavalle vuosikymmenelle.

Pysytään kuulolla ja jatketaan aktiivista yhteistyötä!

- Terho Savolainen