Julkaistut blogit -blogiarkisto

Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen hankkeessa rakennetaan toimivia käytänteitä lasten varhaiseen tukeen

varhaiskasvatuksen yhteistyötoimijoita.jpgKuvassa varhaiskasvatuksen yhteistyötoimijoita lasten liikennepuistossa kesällä 2021. Iisalmen Sanomat 1.6.2021.
12.11.2021 10.00
2

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnissa käynnistyy myös varhaiskasvatuksen uusi Oppimisen tuen hanke, jonka tavoitteena on oppimisen tuen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen yhteistyöverkostossa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven sekä Vieremän varhaiskasvatuksessa. Syntyvyys on alentunut näissä neljässä kunnassa, mikä tulee vaikuttamaan jatkossa varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen hankkeen koordinaattorin tehtävänä on huolehtia oppimisen tuen ja yhteistyöverkostojen perustamisesta ja toiminnan vakiinnuttamisesta myös Kohtaamisen tuen työryhmän avulla. Jokaisesta hankekunnasta on kutsuttu toiminnalliseen ohjausryhmään jäseniä, jotka edustavat mm. varhaiskasvatusta, sote-palveluja ja Perheentalo –yhteistyötä.

Mitä hankkeen aikana tehdään?

Hankkeen aikana tarkastellaan erilaisia varhaiskasvatuksen suunnitelmia ja rakennetaan toimivia käytänteitä siihen, miten lasten hyvinvointia, kehitystä ja oppimista edistetään ja miten lasten yksilöllinen huomioon ottaminen sekä lasten tuen tarpeiden havaitseminen ja toteuttaminen olisivat yhdenvertaisia ja toimivia kunnittain. Hankkeen avulla tarjotaan henkilöstölle myös oppimisen tukeen ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta ja jaetaan tietoa ja osaamista sosio-emotionaalisen tuesta sekä vuorovaikutustilanteiden, tunteiden säätelyn, toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukemisen menetelmistä.

Mikä on hankkeen tavoitteena?

Hankkeen tavoitteena on tehdä kunnille yhteinen varhaiskasvatuksen tuen ohjeistus, jossa on tarkoitus käytännönläheisesti kuvata hyvinvoinnin tuen järjestämistä vahvuusperusteisesti. Savonia ammattikorkeakoulun kanssa vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä hyödyntämällä esimerkiksi teknologiakasvatuksen mahdollisuuksia lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Tavoitteena on kehittää edelleen yhdessä erilaisissa työryhmissä perheiden kanssa tehtävää matalan kynnyksen monitoimijaista yhteistyötä lasten varhaisen tuen vahvistamiseksi.

Hankekoordinaattori Kaija Rautaparta-Pennanen on koordinoinut vastaavaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntien esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen hanketta. Yhtenä tuotoksena em. hankkeessa valmistuu Oppimisen tuen käsikirja, joka on pian tutustuttuvana sivistys- ja hyvinvointitoimialan nettisivulla. Tuen käsikirjaa muokataan lisää myös näiden uusien nyt alkavien hankkeiden aikana.

Iisalmen kaupungissa on haettavana kehittämiskoordinaattorin tehtävä ajalle 1.1. - 31.12.2022. Hae tehtävään 26.11.2021 mennessä.  Lue tehtävästä Kuntarekryn sivulta.