Julkaistut blogit -blogiarkisto

Oppimisen tuen hanke 2021

Kaija_Rautaparta-Pennanen.jpg
28.1.2021 9.00
4

Olemme aloittaneet esi- ja perusopetuksen Oppimisen tuen hankkeen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnissa (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä). Tavoitteena on etsiä uudenlaisia näkökulmia siihen, miten oppimisen tukea voidaan kehittää. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen järjestelyjä. Lasten ja nuorten oppimisen lähtökohdat ovat hyvin erilaisia. On tärkeää tarkastella yhdessä eri toimijoiden kanssa, mitkä toimintatavat ovat edelleen toimivia, mitä pitäisi päivittää ja tarvitaanko jotain ihan uutta.

Jokaisesta hankekunnasta tulee kaksi jäsentä ohjausryhmään. Hankkeeseen perustetaan erilaisia työryhmiä, jonka jäsenet edustavat esi- ja perusopetusta, sote-palveluja, nuoriso- ja liikuntatointa sekä kolmatta sektoria. Koordinaattorin tehtävänä on huolehtia oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteistyöverkostojen perustamisesta ja toiminnan vakiinnuttamisesta. Erityisesti on kehitettävä SI-SO-TE yhteistyötä neljän kunnan alueella yhdessä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa. SI-SO-TE:lla tarkoitetaan sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtymäkohtia ja yhteisiä palveluita. SI-SO-TE yhteistyö on merkittävässä roolissa inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämissä ja vahvistamisessa esi- ja perusopetuksessa.

Hankkeessamme toteutetaan erilaisia kehittämiskokonaisuuksia. Yhtenä tavoitteena on tehdä kunnille yhteinen koulunkäynnin ja oppimisen tuen opas, jossa on tarkoitus käytännönläheisesti kuvata kolmiportaisen tuen järjestämistä esi- ja perusopetuksessa. Tuen eri vaiheista tehdään prosessikuvaukset ja käytössä olevat pedagogisten asiakirjat päivitetään. Tarkoituksena on myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen tutkimusperustaisten menetelmien hyödyntäminen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon moniammatillisen yhteistyön ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen yhteistyössä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa. Hankkeen aikana mietimme näillä eri paikkakunnilla, miten oppimisen tukea tulee kehittää tulevaisuudessa hankkeen päättymisen jälkeen. Ihan aluksi lähetimme kyselyn Iisalmen alueen esi- ja perusopetuksen henkilökunnalle. Katsotaan, mitä asioita vastauksista löytyy pohdittavaksi. Mitä luokan- ja aineenopettajat tarvitsisivat tehtävässään? Mitä erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat? Jatkossa selvitellään myös, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat oppimisen tuesta? Mitä vanhemmat? Mitä rehtori tarvitsisi johtaessaan työyhteisöä? Löytäisimmekö uusia toimintamalleja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi yhdessä

erilaisten verkostojen ja esimerkiksi Perheentalo-yhteistyön kanssa?

 

Kaija Rautaparta-Pennanen

Hankekoordinaattori

Oppimisen tuen hanke

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Iisalmen kaupunki

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

Puh. 040 619 4267

kaija.rautaparta-pennanen@iisalmi.fi