Julkaistut blogit -blogiarkisto

Kahden kuukauden kampanjarypistys takana - tarina jatkuu

27.4.2016 11.01
4

 Etapilta eteenpäin -blogissa käsitellään peruutuspeilistä heijastuvia työnhaun tehokampanjan kokemuksia, kun vieraskynäilijänä on Ammattilaiset Areenalla -työllisyyskampanjassa monitoimiosaajana mukana ollut Jukka Vattukallio. Jukka on 42-vuotias entinen it-alan yrittäjä, jonka yrittäjämäinen asenne huomattiin myös kampanjan toteutuksessa. Tutustu Jukkaan ja muihin osaajiin http://bit.ly/iisalmenosaajat.

Ensimmäisen kerran Ammattilaiset Areenalla -kampanjasta uutisoitiin 15.2. YLE Kuopion toimesta verkossa; "Tolkusti toisiamme tuetaan työnhaussa" -jutussa kerrottiin ensimmäisestä Ammattilaiset Areenalla -rekrytointitilaisuudesta, jonka myötä haettiin osaajia mukaan kampanjaan. Tilaisuudessa oli paikalla runsaasti työnhakijoita, ja kiinnostus kampanjaa kohtaan oli käsinkosketeltavaa. Etappi-hankkeen projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi totesi tuolloin: ”Tolkusti otetaan uudet yritykset vastaan ja tolkusti toisiamme tuetaan työnhaussa. Tämä on yhteistä meininkiä.”

Itse Ilmoittauduin mukaan Ammattilaiset Areenalla -rekrytointikampanjaan työtä vailla olevana osaajana edellä mainittua rekrytointitilaisuutta seuraavana päivänä. Aluksi oli haastattelu, jossa kartoitettiin työhistoriani ja osaamiseni; lisäksi keskusteltiin tulevaisuudesta ja siitä, minkä tyyppisissä tehtävissä näkisin itseni tulevina vuosina. Haastattelun päätteeksi otettiin valokuva. Vajaan viikon kuluttua kampanjan osaajagalleria julkaistiin osoitteessa bit.ly/iisalmenosaajat. Osaajagalleria koostuu osaajakorteista, joista löytyy osaajan valokuva, työhistoria, osaaminen ja kuvaus siitä, minkälaisiin tehtäviin ensisijaisesti hakee. Lisäksi liitteenä löytyy ansioluettelo.

Mainitsemani haastattelun yhteydessä minulta selvitettiin halukkuuttani osallistua kampanjan mediatiimiin, jossa antaisin kasvoni kampanjalle, sekä toimisin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja ihan arkisessa, jokapäiväisessä elämässäni kampanjan hyväksi. Tähän kysymykseen vastasin myöntävästi. Matka mediatiimiläisenä alkoi puhelinhaastattelulla, jonka pohjalta luotiin kampanjan ensimmäinen, mediatiimiläisillä maustettu lehdistötiedote. Kampanja saikin paikallista medianäkyvyyttä useaan otteeseen Iisalmen Sanomissa sekä ilmaisjakelulehti Töllöttimessä.

Perjantai 1.4. oli merkittävä päivä, sillä Ammattilaiset Areenalla nousi esille valtakunnallisesti Iltalehden julkaistessa verkossa artikkelin otsikolla ”Uudenlainen työnhakukampanja: Jo 50 yritystä rekrytoitu mukaan”. Artikkelin kuvituksena oli meidän mediatiimiläisten (Tuovi Kämäräinen, Jukka Vattukallio ja Jenni Pietikäinen) kuva, osaaja Markku Seppäsen kommentteja, sekä kampanjan suojelijana toimineen kansanedustaja Seppo Kääriäisen kannustavat sanat: ” Tätä juuri tarvitaan, kun Suomen taloustilanne on tällainen. Meidän on katsottava tulevaisuuteen ja otettava asiat omiin käsiimme. Jokainen tilanne on mahdollisuus. Portit eivät ole koskaan kiinni.”.
seppo.png
Kuva: Kansanedustaja Seppo Kääriäinen kannusti videotervehdyksessään kaikkia
20.4. rekrytapahtumassa mukana olleita tahoja ottamaan päivän annista kaiken irti.

Kauppalehti noteerasi kampanjan 17.4. verkouutisella otsikolla ”Ylä-Savossa työntekijät värväävät työnantajia - jo 10 työllistynyt” ja verkkopalvelu vastuullisuusuutiset.fi siteerasi Kauppalehden artikkelia. Iisalmen Sanomien päätoimittaja Jarkko Ambrusin totesi 18.4. pääkirjoituksessaan seuraavaa: ”Työ on ihmiselle sen verran tärkeä asia, että sen saamista ei kannata jättää pelkän järjestelmän varaan. Helmikuussa Iisalmessa startannut Ammattilaiset areenalla – työllistämiskampanja on osoitus uudenlaisesta ajattelusta, jossa työnhakijat markkinoivat omaa osaamistaan ja etsivät piilotyöpaikkoja yrityksistä. Valtakunnallistakin julkisuutta saanut kampanja osoittaa, että asioita voi tehdä myös totutusta poikkeavalla tavalla.”. Lisäksi medianäkyvyyttä – tai pitäisikö sanoa kuuluvuutta – saatiin radioaalloilla Radio Kajauksen, Radio Sandelsin sekä YLE Savon toimesta.

Samassa yhteydessä kun lähdin mediatiimiläiseksi, kysyttiin minulta halukuudestani osallistua myös kampanjan myyntitiimiin. Myyntitiimiläisyys tarkoitti osallistumista yritysten kontaktointiin puhelimitse tulevan loppuhuipennuksen, Iisalmen kulttuurikeskuksella 20.4.2016 järjestettävän tapahtuman tiimoilta - vastasin jälleen myöntävästi. Myyntitiimissä oli meitä osaajia vajaa kymmenen henkilöä ja lisäksi muutama henkilö Business Arena Oy:stä, joka vastasi kampanjan käytännön järjestelyistä yhdessä ETAPPI-työllisyyspalveluiden kanssa.

Ennätin tehdä kontaktointia muutamia päiviä kampanjan aikana ja olin positiivisesti yllättynyt, kuinka hyvin yritykset ottivat kampanjan vastaan. Puhelimitse tapahtuvan kontaktoinnin tueksi oli edeltävästi tehty sähköpostimarkkinointia ja me myyntitiimiläiset havaitsimme sen olleen onnistunutta; ennakkotieto oli tavoittanut yritykset ja niiden henkilöstöasioista vastaavat henkilöt. Kaikkiaan kampanjan aikana kontaktoitiin reilut 500 yritystä, joista noin 80 ilmoittautui kampanjan huipennuksena järjestettyyn käänteiseen rekrytapahtumaan.

Kampanja konkretisoitui 20.4. Iisalmen kulttuurikeskuksella järjestettyyn rekrytointitapahtumaan, jossa me osaajat kohtasimme työnantajat kasvotusten. Kahden kuukauden taustatyö ja talkootunnit tiivistyivät neljä tuntia (klo 12-16) kestäneeseen vuorovaikutustilanteeseen, jossa työnantajat olivat vieraina ja pääsivät keskustelemaan avoimesti esillä olleiden osaajien kanssa. Osaajille oli tilaisuutta varten teetetty osaajakortit, joista netin Osaajagallerian tavoin selvisi työhistoria, osaaminen ja yhteystiedot. Tämä osaajakortti tarjosi meille osaajille jotain kättä pidempää mukaan työnantajakohtaamisiin; lisäksi ansioluettelot ja työnäytteet olivat tukemassa keskusteluja. Työnantajille ja osaajille tarjottiin myös mahdollisuutta vetäytyä rauhallisempaan ympäristöön kahdenkeskisiin keskusteluihin – pienimuotoisiin työhaastatteluihin - ja tätä mahdollisuutta pääsikin ilahduttavan moni osaaja hyödyntämään.

kampanjahumua.jpg
Kuva: Käänteisillä rekrymessuilla syntyi antoisaa keskustelua työnhakijoiden ja
yritysten välille.


Tapahtumassa käytyjen keskustelujen pohjalta työnantajat saivat paremman käsityksen heitä kiinnostavista osaajista, mitä pelkkien hakemusten pohjalta saisi. Osaajat jakoivat runsaasti yhteystietojaan, osa sopi jo tapahtuman aikana työhaastatteluja lähipäiville ja joillekin luvattiin töitä saman tien – jos ei suoraan yrityksen toimesta, niin henkilöstövuokrauksen kautta.

Tapahtuman jälkeen kampanja sai medianäkyvyyttä torstaina 21.4. Iisalmen Sanomissa lähes aukeaman verran ja heti perään perjantaina 22.4. Helsingin Sanomat julkaisi Kotimaa –osiossaan yli sivun kokoisen, hyvin taustoitetun jutun Ammattilaiset Areenalla –tapahtumasta. Myös Savon Yrittäjä lehti uutisoi kampanjasta ja tapahtumasta 25.4. ilmestyneessä numerossaan.

Kokonaisuudessaan kampanjassa oli mukana hieman yli 80 työnhakijaa joista 15 työllistyi kampanjan aikana – onnea kaikille työllistyneille!
Vaikka henkilökohtaisesti kampanja ei vielä konkretisoitunut työpaikaksi, niin se antoi paljon - uskoa omaan osaamiseen, itseluottamusta ja toivoa tulevaisuuteen. Lisäksi tutustuin kampanjan myötä uusiin ihmisiin ja sain vaihtaa ajatuksia vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.

Eikä tämä tähän lopu! Osaajagalleria (bit.ly/iisalmenosaajat) tulee löytymään jatkossakin verkosta ETAPPI-työllisyyspalveluiden ylläpitämänä. Kaikki Etappi-hankkeen palveluissa mukana olevat työnhakijat voivat saada osaamisensa tämän toimivaksi havaitun kanavan kautta suoraan työnantajien tietoisuuteen. Etapin toimiala-asiantuntijat tulevat käyttämään Osaajagalleriaa runsaassa kenttätyössään yrittäjien parissa, joten se ei pääse todellakaan unohtumaan. Työnantajien kannattaa siis edelleenkin käydä tutustumassa Osaajagalleriaan; siellä saattaa olla juuri se puuttuva palanen, osaaja, teidän työyhteisöönne.

Lisäksi meidän työnhakijoiden tapahtumapäivänä käymien keskustelujen pohjalta ollaan toteuttamassa tapaamista, jossa pohditaan osaamisten yhdistämistä ja liikeideoiden kartoitusta. Eli kampanja saattaa poikia alueelle jo nähtyjen työllistymisten lisäksi myös uutta yritystoimintaa - seurataan tilannetta.

Kirjoitin kampanjaa taaksepäin peilanneessa blogikirjoituksessani runsaasti medianäkyvyydestä – se on tätä päivää, myös meille työnhakijoille. Meidän täytyy tuoda itseämme ja osaamistamme esille. Meidän on oltava se ohittamaton tarjous, johon työnantaja tarttuu - sen jälkeen on meistä itsestämme kiinni, kuinka lunastamme paikkamme.

Työnantajat: Me työtä vailla olevat eri alojen osaajat olemme totista totta – ja meitä on valitettavan paljon. Me tuomme itsemme teille tunnetuksi uudella tavalla ja meillä on vahvaa osaamista ja halu tehdä töitä! Kuinka tarina jatkuu? Siihen voimme kaikki yhdessä vaikuttaa.

mediatiimi lavalla.jpg
Kuva: Taustalla Ammattilaiset Areenalla -mediatiimi (takana vasemmalta Jukka Vattukallio, 
Jenni Pietikäinen ja Tuovi Kouvalainen) Business Arena Oy:n Mikko Korpelan (takana oikealla) 
haasteltavana 20.4. rekrymessuilla. Etualalla vasemmalla kampanjan työnhakija Anna-Raita Mutanen
keskustelemassa työnantajavieraan kanssa.