Yksityistieavustukset

Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia järjestäytyneiden yksityisteiden (= perustettu tiekunta) kunnossapitoon ja perusparannukseen vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Hae avustusta sähköisesti Iisalmen tiekuntarekisterissä.

Tarvittaessa paperisen hakemuslomakkeen löydät kaupungintalon i-pointista.

Yksityistieavustusta haetaan vuosittain (keväällä), Iisalmen kaupunki tiedottaa tarkemman hakuaikataulun kuulutuksella alkuvuodesta.

  • Tiellä pitää olla tiekunta.
  • Tiekunnan on toimitettava kunnalle määrättyyn aikaan mennessä hyväksyttävä selvitys avustuksen käytöstä.

Hyväksyttävänä selvityksenä voidaan pitää:

- kaupungilta saatavissa olevalle lomakkeelle tehtyä tilinpäätös- selvitystä

- jäljennöstä tiekunnan hyväksytyistä tileistä edelliseltä vuodelta

- tien kunnossapidosta tai parantamisesta aiheutuneiden laskujen jäljennöksiä.

Mikäli tiekunta toimittaa jäljennöksiä tileistä tai laskuista, suositellaan lisäksi myös tilinpäätösselvityslomakkeen täyttämistä.

  • Tiekunnan on käytettävä tien kunnossapitoon ja parantamiseen varoja vähintään avustuksen määrä lisättynä tiekunnan omavastuumäärällä.
  • Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta.
  • Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet). Kuntien välisellä sopimuksella voidaan kuitenkin jakaa kunnossapidon avustusvastuu ehdolla, että siitä ei ole taloudellisia seuraamuksia Iisalmen kaupungille.
  • Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi, suositeltavaa on, että tiekunta pitää vuosikokouksen joka vuosi. Tiekunnan on toimitettava hyväksyttävä selvitys ja tilintarkastajien lausunto avustuksen käytöstä edelliseltä vuodelta joka vuosi.
  • Kun avustusta haetaan, tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lukumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle.
  • Avustettavan tien vähimmäispituus 200 metriä.

Avustusta voidaan myöntää lisäksi harkinnanvaraisesti tielle:

- jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys

- joka on läpikulkutie

- joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Verkkoasiointi

Iisalmen tiekuntarekisteri

Iisalmen tiekuntarekisteri- verkkoasioinnissa haetaan yksityistieavustuksia sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Yksityistierekisteri

Yksityistierekisteriin merkitään sellaiset yksityiset tiet, joille on perustettu tiekunta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Katujen kunnossapito

Katso tiedot

Iisalmen paikallisliikenne

Katso tiedot

Iisalmen kaupungin PALI -palveluliikenne

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut