Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Kaupungin päätearkistosta löytyy rakennuslupa-asiakirjat vuodesta 1978 alkaen. Lupa-asiakirjoihin sisältyvät lupahakemus ja -päätös, loppukatselmuspöytäkirjat sekä pääpiirustukset.

Ota yhteys kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Piirustuksista tai lupa-asiakirjoista annettavat sähköiset tai paperiset kopiot ovat maksullisia. Tarkista ajantasainen hinta kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.

Puhelinasiointi

Rakennusvalvonnan puhelinasiointi

Varaa aika ennakkoneuvontaan rakennusvalvontaviranomaiselle tai asiakassihteerille.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6432178 Puh. +358 40 8302722 Puh. +358 40 6712422

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot

Purkamislupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut