Painotettu opetus

Koulussa toimii luokilla 3-6 musiikkiluokat, joilla noudatetaan musiikin painotettua opetussuunnitelmaa. Oppilailla on tällöin musiikkia 4-5 tuntia viikossa. Musiikkiluokilla opiskellaan äänenkäyttöä, laulamista kuorossa ja bändi- ja orkesterisoittoa. Musiikkiluokkien orkesteri toimii yhteistyössä Ylä-Savon musiikkiopiston kanssa. Tavoitteena on musiikkiharrastuksen löytäminen ja vahvistaminen.

Musiikkiluokat valmistavat vuosittain konsertin ja esiintyvät erilaisissa tilaisuuksissa sekä konsertoivat Kulttuurikeskuksessa.

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Oppilaat valitaan musiikkiluokalle pääsykokeen perusteella. Kaikki halukkaat 2-luokkalaiset voivat osallistua testiin, joka järjestetään helmi-maaliskuussa. Pyrkimisestä tiedotetaan tarkemmin koteihin ja kouluihin tammikuussa. Haku tapahtuu Wilman kautta.

Verkkoasiointi

Wilma

Wilma on perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja musiikkiopiston www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Perusopetuksen oppilaat voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1–2 tuntia.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Musiikkiopisto

Katso tiedot

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut