Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus toimintansa

  • aloittamisesta
  • olennaisesta muuttamisesta
  • vastuuhenkilön vaihtumisesta
  • lopettamisesta.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä ilmoitus sen kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle, jonka alueella se aikoo toimia. Ilmoitus annetaan erillisellä lomakkeella hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, muuttamista tai lopettamista. Jos etukäteen ilmoittaminen ei jostakin syystä onnistu, ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai lopettamisen jälkeen.

Kunta toimittaa ilmoituksen omine lausuntoineen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto joko hyväksyy tai hylkää ilmoituksen. Jos ilmoitus hyväksytään, palvelujen tuottajalla on lupa alkaa toimia siinä antamiensa tietojen mukaisesti.

Jos aluehallintoviraston hyväksymä ilmoitus koskee toiminnan aloittamista, aluehallintovirasto myös lisää palvelujen tuottajan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Toiminnan aloittaminen:

Kun olet aloittamassa toimintaasi, ole yhteydessä sen kunnan viranomaiseen, jonka alueella alat toimia. Voit kysyä ohjeita ja neuvoja kunnan lisäksi aluehallintovirastolta.

Ilmoita kuntaan toiminnan aloittamisesta Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella. Liitä ilmoitukseen tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Toimita ilmoitus liitteineen kunnan kirjaamoon hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Kun kunta on saanut ilmoituksesi, viranomainen tekee tiloissasi tarkastuskäynnin. Sen jälkeen se käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen postitse.

Toiminnan muuttaminen:

Jos toimintaasi tulee muutoksia, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Vastuuhenkilön vaihtuminen:

Jos toiminnan vastuuhenkilö vaihtuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Toiminnan lopettaminen:

Jos toimintasi loppuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta -lomakkeella.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja lähettää sen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksuttoman rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Yksityisen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja toiminnan muutosten hyväksyminen edellyttää sitä, että toiminta täyttää varhaiskasvatuslaissa säädetyt ehdot.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Aluehallintoviraston antama rekisteröintipäätös on yleensä maksullinen. Se on maksullinen myös silloin, jos ilmoitusta ei hyväksytä. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevan asetuksen mukaan.

Toiminnan lopettamisesta tehty rekisteröintipäätös on kuitenkin maksuton.

Lomakkeet

Lupahakemus yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta tai muutoksesta: Lomake A

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun lupahakemus, johon täytetään tiedot palveluntuottajasta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Varhaiskasvatussuunnitelma

2022

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Lasten varhaiskasvatuspalvelut Iisalmessa

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot

Yksityinen varhaiskasvatus

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut