Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan myöntämiä harkinnanvaraisia kohdeavustuksia sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Hakemuksen voi tehdä ainoastaan keväisin erikseen kaupungin verkkosivuilla ilmoitetulla hakuajalla.

Ennen avustuksen maksamista toimita seuraavat asiakirjajäljennökset sähköpostilla kaupungin kirjaamoon.

  1. Avustusta hakevan yhdistyksen säännöt (uudet hakijat, muutokset vanhat hakijat).
  2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle avustuskaudelle.
  3. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta.
  4. Selvitys edellisen avustuksen käytöstä.

Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä.


Verkkoasiointi


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käyttöön on mahdollista saada tukea:


Liitteet ja lisätietolinkit


Palvelut

Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset

Katso tiedot