HAKEMINEN ESIOPETUKSEEN JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN

 

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan ajalla 8.2. - 5.3.2021 sähköisesti  Lasten varhaiskasvatuspalvelut/Sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivulla. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä.

 


Esiopetus

Esiopetus on ilmaista 4 h/pv esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti kello 8-12 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa.

Esiopetuksessa on käytössä 1.8.2016 valtakunnallinen ja seutukunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma.

Lain mukaisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Toimintakaudella 2021-2022 esiopetusryhmät ovat  Päiväkoti Simpukassa, Kirkkopuiston Montessori päiväkodissa, Malminrannan päiväkodissa, Päiväkoti Lumilinnassa ja Paloisten päiväkodissa.

Lisäksi koulujen yhteydessä on kokopäiväisiä esiopetusryhmiä Kauppis-Heikin koulussa (Peltosalmen päiväkodin alainen), Kangaslammin koulussa (Paloisten päiväkodin alainen) ja Edvin Laineen koulussa (Kirkkopuisto Montessori päiväkodin alainen). Hernejärven koulun ja Partalan koulun yhteydessä perusopetuksen alaisessa esiopetusryhmässä esiopetusta on tarjolla 4 h/pv, mikäli hakijoita on vähintään kahdeksan. 

Yksityisissä Päiväkoti Tuikkeessa, Päiväkoti PikkuKengurun kodissa, Päiväkoti Kissanpäivissä, Runnin Kartanonmäen päiväkodissa, Päiväkoti Ruskolinnassa, Pilke musiikkipäiväkoti Vipinässä ja Touhula Kangaslammin päiväkodissa on esiopetusryhmä. 

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Esiopetusta voi täydentää varhaiskasvatuksella aamuisin ja iltapäivisin. Esiopetus kokopäiväryhmissä sisältyy varhaiskasvatukseen. Esiopetuksen lisäksi varattu varhaiskasvatus on maksullista. Kokopäiväiset esiopetusryhmät mahdollistavat sen, että esiopetuksen tavoitteet toteutuvat täydennettyinä varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Toiminta on pedagogisesti suunnitelmallista ja sitä dokumentoidaan ja arvioidaan jatkuvasti. Esiopetusta voidaan toteuttaa tavoitteellisena toimintana ja tuokioina, jotka sisältyvät lapsen varhaiskasvatuspäivään. 

Koulujen loma-aikojen mahdollisista varhaiskasvatusjärjestelyistä tulee neuvotella päiväkodin johtajan kanssa.

Mikäli lapsi tarvitsee koulukuljetusta, se haetaan erillisellä sähköisellä hakemuksella.
Lisätietoa kuljetuksista löytyy www.iisalmi.fi/koulukuljetus

 

LUKUVUOSI 2021-2022            

Syyslukukausi ke 11.8.-ti 22.12.2021
syysloma ma 18.10.-su 24.10.2021 (vko 42)
joululoma ke 23.12.2021- ke 6.1.2022

Kevätlukukausi ma 10.1.-pe 3.6.2022
Talviloma ma 7.3.-su 13.3.2022 (vko10)

Vapaapäivä to 13.5.2022
  
 

Koulujen ja esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022-2023 / Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.11.2021 § 118

Eskari-info.pptx

Yhteystiedot

Päiväkotien lisäksi esiopetusta annetaan:

Kangaslammin esiopetusryhmä

p. 040 543 4971

Petter Kumpulaisentie 30

74130 IISALMI

Paloisten päiväkoti /Savonia

johtaja Päivi Rönkkö

p. 040 830 2777

 

Kauppis-Heikin esiopetusryhmä

p. 040 646 9705

Peltosalmentie 11

74510 IISALMI

Peltosalmen päiväkoti

johtaja Mari Ollikainen-Ruottu

p. 040 489 4048

 

Edvin Laineen esiopetusryhmä

p. 040 489 4030

Savonkatu 8,

74100 IISALMI

varhaiskasvatusjohtaja  

Katja Koskela

p. 040 543 4982