20181022_151832 (006).jpg 20181022_151927 (003).jpg

Päiväkodissamme lapset oppivat toimimaan arjen erilaisissa tilanteissa vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Joka päivä harjoittelemme hyviä käytöstapoja, ongelmien ratkaisua, vuoron odottamista ja pettymysten sietämistä sekä suvaitsevaisuutta.

Lapset voivat tulla Peltosalmen päiväkotiin turvallisin mielin. Päiväkodin aikuiset huolehtivat, ettei lasten tarvitse pelätä tai empiä omaa olemistaan toisten lasten tai aikuisten seurassa. Turvallinen ilmapiiri mahdollistuu, kun aikuisia on riittävästi ja noudatamme suunnitelmallista pienryhmätoimintaa ja päiväjärjestystä.

Otamme kaikki perheet vastaan avoimin mielin ja perheiden tasa-arvoinen sekä oikeudenmukainen kohtaaminen ovat yhteistyömme perusta.

TERVETULOA!

Peltosalmen päiväkoti

Asuntopolku 4
74510 IISALMI

päiväkodinjohtaja

Mari Ollikainen-Ruottu
puh. 040 489 4048
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi

Ryhmät:

Tiitiäiset 1-3 vuotiaat                         p. 040 830 2774

Menninkäiset 4-5 vuotiaat                 p.040 489 4049


Kauppis-Heikin esiopetusryhmä   
  p.040 646 9705