Kasvatus ja opetus

"Iisalmi on juuri sopivan kokoinen kaupunki: täältä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut, mutta kaupunki on kuitenkin ihmisen kokoinen - kun ihmiset tuntevat toisensa, se tuo turvallisuutta." 
- Saara ja Ville Pennanen, Iisalmeen muuttaneen lapsiperheen vanhemmat (By Iisalmi - Tositarinoita osaamisesta ja onnellisuudesta -esite 2017)

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. 
Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tältä sivulta löydät kasvatukseen ja opetukseen liittyvät palvelut.

Ajankohtaista
Tulevia tapahtumia

Iisalmessa toimii kahdeksan kunnallista päiväkotia sekä kaupungin ylläpitämänä myös Montessori-päiväkoti.

Lue lisää

Kunnallisessa perhepäivähoidossa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Lue lisää

Yksityiset päiväkodit Iisalmessa

Lue lisää

Yksityinen perhepäivähoito Iisalmessa

Lue lisää

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsi tarvitsee kehitykseen ja oppimiseen erityistä tukea.

Lue lisää

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen.

Lue lisää

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Lue lisää

Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

Lue lisää

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Lue lisää

Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

Lue lisää

Alakouluilla oppilaan ohjauksesta vastaavat luokanopettajat yhdessä muiden opettajien kanssa, 7-9 luokalla ohjauksesta huolehtivat oppilaanohjaajat.

Lue lisää

Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

Lue lisää

Iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa koulupäivisin klo 12-17 välillä.

Lue lisää

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Lue lisää

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Lue lisää

Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

Lue lisää

Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

Lue lisää

Iisalmen Lyseon opinto-ohjaajat tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijaa opinnoissa ja tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista.

Lue lisää

Iisalmen Lyseon opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja kouluviihtyvyyttä, sekä huolehtii opiskelijoiden oikeusturvasta.

Lue lisää

Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

Lue lisää

Iisalmen kaupunki tukee vuosittain opiskelevia nuoria myöntämällä eri rahastojen varoista apurahoja ja stipendejä.

Lue lisää

Ylä-Savon musiikkiopisto järjestää musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, mikä antaa valmiudet myös alan ammattiopintoihin.

Lue lisää

Iisalmessa taiteen perusopetusta antavat kansalaisopisto ja Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistys sekä Ylä-Savon musiikkiopisto.

Lue lisää