Pysäköinninvalvonta

Pysäköinti on Iisalmessa maksutonta.

Iisalmen keskustan alueella on pysäköintikiekon käyttövelvollisuus ma-pe klo 8-17.

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva. Pysäköinnin alkamisajaksi on säädettävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. Pysäköinnin alkamisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Pysäköintikiekko on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Pysäköintivirhemaksu on Iisalmessa 40 euroa, joka tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla. Pysäköinninvalvojan on tuolloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korotettu maksu 30 päivän kuluessa maksuvaatimuksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan päätös antaa tiedoksi kiinnittämällä se ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi. Määräajan jälkeen tehty oikaisuvaatimus tutkitaan, jos myöhästymiseen on ollut erityinen syy ja oikaisuvaatimus on tehty niin pian kuin se on ollut mahdollista. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella tai Kaupungintalon i-pointista saatavalla lomakkeella os. Pohjolankatu 14 tai lähettää postitse Iisalmen kaupungin kirjaamoon os. PL 10, 74101 Iisalmi

Verkkoasiointi

Oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle (verkkolomake)

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla on oikeus maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Pysäköinninvalvoja ja pysäköinnintarkastajat

Pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajien yhteystiedot.

Lisää tietoa
Puh. +358 50 5966771 Puh. +358 40 5031750 Puh. +358 40 0541432

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Laki pysäköinninvalvonnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110727

Liittyvät palvelut

Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon Iisalmen kaupungin huoltopysäköintitunnuksen.

Katso tiedot

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset hoidetaan ensisijaisesti avoimen joukkoliikenteen linja-autoilla ja täydennetään kouluautoilla, takseilla sekä saattoavustuksilla.

Katso tiedot

Katujen kunnossapito

Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut