Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö.

Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

Katujen ja kevyenliikenteenväylien talvihoidon vastuualueet 1.10.2015 - 30.4.2018

Ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan:

Maansiirto P. Korolainen Ky

Puh. 044 074 4441

s.posti: maansiirto.korolainen@gmail.com

Liitekartassa vihreällä värillä

Iisalmen kaupunki, Tekninen toimiala, kadut ja ympäristö, liikennealueet

Puh. 040 588 9015

s.posti: pertti.kouvalainen@iisalmi.fi

Liitekartassa sinisellä värillä

Puhelinasiointi

Kunnossapitomestari

Kunnossapitoyksikkö

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5889015

Linkit

Iisalmen kaupungin talvihoidon vastuualueet

Katujen ja kevyenliikenteenväylien talvihoidon vastuualueet 1.10.2015 - 30.4.2018

Lisää tietoa
Avaa linkki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palautekanava

Palaute voi olla kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute. Palautekanavan kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin ja/tai kuvan.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Liittyvät palvelut

Yksityistieavustukset

Iisalmen kaupungin yksityistieavustukset

Katso tiedot

Pysäköinninvalvonta

Iisalmessa on käytössä kiekkopysäköinti. Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia

Katso tiedot

Koulukuljetus

Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut