Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö on syntynyt ihmisten toiminnan tuloksena.  Kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen toiminta ja suhde ympäristöönsä ennen ja nyt.  Se muodostuu muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä, maisemasta ja perinnebiotoopeista. Kulttuuriympäristöä suojellaan lainsäädännön, ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyön ja kansalaisten toiminnan avulla.

Iisalmen kulttuuriympäristö, keskustaseutu -raportti julkaistiin painettuna loppuvuodesta 2014. Myös maaseutualueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä on tarkoitus koota vastaava julkaisu lähivuosien aikana.

    Kansikuva Iisalmen kulttuuriympäristö -julkaisusta.jpg