Tapahtumakenttien vuokraus

Vuokrattavien tapahtuma-alueiden tiedot

  • Luuniemen juhlakenttä sijaitsee kaupungin ydinkeskustan ja sataman tuntumassa. Läheisyydessä sijaitsevat mm. Olvi Oluthalli, Maailman Pienin Ravintola Kuappi ja Olutmestari, Lasten Liikennepuisto sekä Olvin tehdas. Juhlakentällä pidetään vuosittain mm. Oluset – olutjuhlat, myös Finlandia-sirkus, tivoli sekä koiranäyttelyt ovat kokeneet Luuniemen oivana tapahtumapaikkana. Parkkipaikkoja löytyy tarvittaessa virastotalolta ja Oluthallilta, mutta niistä on sovittava ko. tahojen kanssa erikseen. Luuniemen juhlakentällä voi samanaikaisesti oleskella 6000 henkilöä. Läheinen Porovesi avautuu upeana näyttämön takana. Luuniemi on omiaan suurten tapahtumien järjestämiselle, alue on aidattu ja varustettu esiintymislavalla.
  • Mansikkaniemen kesäteatterialue sijaitsee Koljonvirralla, Juhani Ahon museon, Koljonvirran opastuskeskuksen, Metsäpirtin pitopalvelun, Koljonvirran Ratsastuskeskuksen sekä leirintäalueen läheisyydessä. Sekä näyttämö että katsomo ovat katettu. Paikka soveltuu tapahtumiin, joissa niin tapahtumantekijä kuin asiakaskin arvostavat kulttuurihistoriallista ja hyvin hoidettua luonnonläheistä ympäristöä, vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia, catering-mahdollisuuksia ja nousevaa noin 550 hengelle suunniteltua katsomoa. Katsomon yläosassa on lukittava tekniikkatila äänentoisto- ja valo-ohjausta varten. Näyttämön keskiosa on varustettu induktiosilmukalla (vaatii toimiakseen äänentoistojärjestelmän). Alueella on myös kiinteät wc-tilat.
  • Iisalmen satamatori on päällystetty mukulakivillä ja sinne on sijoitettu sähköpisteitä ja rakennettu huoltorakennus. Alue soveltuu eri kokoisten tapahtumien järjestämiselle ympäri vuoden.

Mansikkaniemen alueen vuokraaja saa käyttöönsä veloituksetta harjoituspäiviä, joiden yhteenlaskettu lukumäärä on sama kuin tapahtumapäivien yhteenlaskettu lukumäärä. Ylimeneviltä harjoituspäiviltä vuokralainen maksaa 50 % kulloisestakin tapahtumapäivän vuokrahinnasta vuorokaudelta. Liikunta-alueiden hiekka- ja nurmikentät ks. liikuntatilojen ja -alueiden käyttö ja vuokraus.

Voit tarkastella tapahtumakenttien varaustilannetta Timmi -varauskalenterista. Tee tapahtumakentän vuokraushakemus ja toimita se palautusosoitteeseen tai lähetä täytetty lomake kaupungille sähköisesti Suomi.fi-viestit palvelun kautta.

Mahdollisesta vuokranmaksun vapautuksesta on tehtävä erillinen hakemus. Perusteena vapautukselle voi olla, että tapahtuman järjestäjä on yleishyödyllinen yhdistys ja tapahtumasta ei aiheudu ylläpitokuluja eikä tapahtumaan osallistumisesta peritä maksuja.

Satamatorin varaustiedustelut puh. 040 830 2681. Luuniemen tapahtumakentän avainten nouto ja palautus Kaupungintalon i-pointtiin, Pohjolankatu 14.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on kaikki tuotannon toteuttamiseen tarvittavat viranomaisluvat ja että hän noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Vuokralainen ei saa suorittamillaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa.

Vuokralainen on velvollinen ylläpitämään vuokraamansa alueen siisteyttä tapahtuman aikana. Kaikki vuokralaisen omistamat rakennukset, laitteet ja laitokset sekä muu omaisuus tulee asentaa niin, ettei niistä ole kenellekään varaa.

Vuokralainen on velvollinen vuokra-ajan päättyessä viemään pois omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa kahden vuorokauden sisällä viimeisestä esityksestä. Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen. Mikäli tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta eikä aluetta ole siistitty viikon kuluessa esityskauden päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus siirtää vuokralaisen omaisuus tämän lukuun ja laskuttaa vuokralaista tehdystä työstä.

Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan.

Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville maksetaan korkolain (633/73) 4 §:n mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen toimesta eikä muutoinkaan pilaannu. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin vuokra-aikana jätelain (1072/93) 22 §:n tarkoittamalla tavalla pilaantunut, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin sanotun lain 23 §:ssä säädetään. Alueilla ei saa säilyttää eläimiä.

Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Vuokra peritään, kun alueen tapahtuma aiheuttaa ylläpitokustannuksia, on käyttäjämäärältään merkittävä tai tapahtumasta peritään pääsymaksua. Vuokra peritään tapahtumapäivistä ja rakentamis- ja/tai harjoituspäivistä:

-Luuniemellä 1 vrk tapahtuma 200 € sis. 2 vrk rakentamista/purkamista/harjoitusta, ylittävä lisävuorokausi 100 €

-Mansikkaniemellä 1 vrk tapahtuma 100 € sis. 2 vrk rakentamista/purkamista/harjoitusta, ylittävä lisävuorokausi 50 €

Hintoihin lisätään alv.

Verkkoasiointi

Tapahtuman ilmoittaminen kalenteriin

Ilmoita tapahtumasi Iisalmen kaupungin tapahtumakalenteriin. Tapahtumia voi lisätä rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Timmi- tilojen ja alueiden varauskalenteri

Voit selata ja tarkastella Timmi -järjestelmästä Iisalmen kaupungin eri tilojen ja alueiden varaustilannetta

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Anomus vuokranmaksusta vapautumiselle (tapahtumakentät ja mainospaikat)

Yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt voivat anoa vapautusta Iisalmen kaupungin tapahtumakenttien tai mainospaikkojen vuokrasta tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tapahtumakentän vuokraushakemus

Voit tehdä Iisalmen kaupungin tapahtumakentän vuokraushakemuksen tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin palveluhinnasto

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Torimyyntipaikkojen vuokraus

Iisalmen kauppatorilta voit vuokrata myyntipaikan päiväksi, kuukaudeksi tai vuodeksi.

Katso tiedot

Mainospaikat ja -luvat

Mainosten sijoittamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Iisalmen kaupunki vuokraa mainospaikkoja Iisalmessa pidettävien tapahtumien järjestäjille.

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut