SOINLAHDEN BIOTEOLLISUUSLAAKSO

Perinteinen puuteollisuusalue Iisalmessa kehittyy puu- ja energialaaksoksi, jossa on puunjalostusteollisuuden toimialakeskittymä, bioöljyn tuotantolaitos, suuret raaka-ainevarannot ja hyvät logistiset yhteydet. Aluetta kehitetään erityisesti puun ja metallin innovatiivisille jatkojalostusyrityksille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahdollisuudet 

Haemme kehittyvään bioteollisuuslaaksoon uusi yrittäjiä, puu- ja sekä biotuoteteollisuuden yrityksiä sekä energiatuotannosta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita.