Tavoitteena on jo ympäristöltään luonnonkauniin Iisalmen säilyminen jatkossakin "Vihreänä Kaupunkina".

Iisalmen kaupungille on  laadittu Viheraluejärjestelmä -suunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata kaupunkivihreän säilyminen keskusta-alueella.

Suunnitelma on pohjana kaikkea muuta suunnittelua ja kaavoitusta tehtäessä. Näin turvataan keskeisten puistojen, kevyen liikenteen reittien ja myös kaupunkiluonnon säilyminen sekä edelleen kehittäminen. Viheraluejärjestelmän hyväksyi kaupunginvaltuusto joulukuussa 2004.

Puistot hoidetaan teknisen lautakunnan hyväksymän hoitoluokituksen mukaisesti jonka pohjana on valtakunnallinen "Viheralueiden hoitoluokitus" opas. Luokituksessa puistot jaetaan rakennettuihin AII- ja AIII-luokan puistoihin, B-luokan maisemaniittyihin, CI- ja CIII-luokkien taajamametsiin (ns. puistometsiin) sekä E-luokan erityisalueisiin, joille on tehty erillinen hoitosuunnitelma.
Yhteystiedot

Ryytty Tarja

puutarhuri
Teollisuuskatu 2
040 588 9031
tarja.ryytty@iisalmi.fi

Honkanen Harri

viher- ja liikunta-aluepäällikkö
Pohjolankatu 14
040 830 2737
harri.honkanen@iisalmi.fi

Hyvönen Hanna

apulaispuutarhuri-työnohjaaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9033
hanna.hyvonen@iisalmi.fi

Rytkönen Antti

vihertyönjohtaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9032
antti.rytkonen@iisalmi.fi