Historia

2017

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus on käynnistynyt kesällä 2017 ja sen tarkoituksena on uusia vanhentunutta tekniikkaa ja rakentaa uusia osastoja vastaamaan kasvanutta kuormitusta. Saneerauksen on tarkoitus valmistua 2019.

2004 

Veden tuotanto siirtyi Ylä-Savon Vesi Oy:lle ja Iisalmen vesilaitoksen toiminta keskittyi vedenjakeluun sekä jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn.

1998 

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamoa laajennettin jolloin rakennettiin uusi lietesäiliö, valvomo ja jälkiselkeytysaltaat.

1995 

80% Iisalmen haja-asutusalueesta oli keskitetyn vedenhankinnan piirissä.

1994

Koko kaupunki tuli pohjaveden piiriin.

1990

Aloitettiin pohjaveden pumppaukset Iirannalta ja Kuusimäestä.

1985

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus paransi merkittävästi jätevesien puhdistamista.

1976 

Uusi vesitorni teetätettiin urakkana Elementtitekniikka OY:lla ja se valmistui keväällä 1976 Kankaan kaupunginosaan. Vesitornin suunnitteli arkkitehti Mikko Merckling. Samana vuonna alkoi yhteistyö naapurikuntien kanssa.

1974 

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamo valmistui. Jätevedenpuhdistamon prosesseja olivat lahotus, selkeytys, ilmastus ja jälkiselkeytys. Saman vuoden alussa tuli voimaan uusi jätevesilaki, jolloin viemäriverkkoon liittyneiltä kiinteistöiltä alettiin periä maksua jäteveden määrän ja likaisuuden perusteella.

1932

Iisalmen Vesi-vesiyhtiö perustettiin. Saman vuoden Huhtikuussa laskettiin imujohto Poroveteen ja pumppu imi alkuun vettä vain 45 minuutin ajan vuorokaudessa. Puhdistamaton porovesi maistui aluksi oudolle, mutta ajanoloon maku parani.

1928

Maaliskuussa kaupunginvaltuusto päätti, eri vaihtoehdot kuultuaan, yhtyä rahatoimikamarin esitykseen, että vesi otettaisiin Porovedestä. Vesitorni, johon paloasema rakennettaisiin, tulisi Otavan- ja Savonkadun kulmaan. Vesitornin ja pumppulaitoksen suunnitelmat ja piirustukset laati arkkitehti Bertel Strömmer ja rakentajaksi hyväksyttiin turkulainen Oy Arvi Ahti. Komea vesitorni rakennettiin "Karvisen kirkon" paikalle.

1927

Huhtikuun 12. päivänä kaupunginvaltuusto teki pitkän neuvottelun jälkeen päätöksen Iisalmen kaupungin 1. kaupunginosaan rakennettavasta vesijohto- ja viemärilaitoksesta. Valtuusto päätti ottaa kolmen miljoonan lainan ja valtuutti rahatoimikamarin ryhtymään neuvotteluihin rahalaitosten kanssa. Samalla se myönsi 50 tuhatta markkaa pohjaveden perinpohjaista tutkimusta ja Yleisen Insinööritoimiston laatimien piirustusten ja kustannusarvion tarkastamista varten.