Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke

Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle –hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Iisalmi ja tienoot –jäsenistön ja alueen johtavien toimijoiden kanssa yhdessä tuotteita ja tuotepaketteja kestävän matkailun ohjelman periaatteita noudattaen. Hanke vastaa ensisijaisesti Suomen matkailustrategian kattoteeman ”Kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti” jalkauttamisesta. Lopputuloksena syntyy uusia laadukkaita ja vastuullisia tuotteita, jotka tukeutuvat alueen vahvuuksiin sekä vastaavat alueen toimijoiden tarpeisiin ja ovat saatavilla alueen online-myyntikanavasta.

Alueella on vahva kulttuuri- ja tapahtumatuotanto, joista pyritään löytämään uusia ympärivuotisia toimintamalleja. Lisäksi vahvistetaan alueen matkailutoimintaa selvittämällä tulevaisuuden kehittämisorganisaatiomallia.

Hankkeen kehittämisen painopisteet ja tavoitteet ovat:

1. Matkailutuotteiden kehittäminen laadun ja kestävyyden näkökulmasta

  • Kartoitetaan alueen toimijoiden palvelutarpeet.
  • Kehitetään tuotteita ja asiakaspalvelupolkua tulleiden tarpeiden pohjalta.
  • Vastuullisen matkailun jalkauttaminen alueella ja laadun kehittämisen tueksi toimintamallin suunnittelu.
  • Sustainable Travel Finland laatutyön aloittaminen.

2. Laadukkaiden tuotteiden paketointi ja verkkokaupan hyödyntäminen

  • Selvitetään matkailuyritysten osaamistaso vastuullisen matkailun ja tuotteistusosaamiseen liittyen.
  • Erilaisten toimintamallien (tarinallistaminen, elämyksellinen asiakaspolku, laatutyö, työpajat, yhdessä työskentely) hyödyntäminen.
  • Yritysten ja toimijoiden yhteistyön sekä laatutyön tukeminen ruohonjuuritasolla. 

3. Alueorganisaation toiminnan vahvistaminen ja tulevan toimintamallin suunnittelu

  • Toteutetaan selvitys seudullisen alueorganisaation toimintamallista (kehittäminen, markkinointi ja myynti) jatkosta.

4. Matkailumarkkinoinnin viestintää ja tiedottamista tukevan laitteiston käyttöönotto ja hyödyntäminen

  • Selvitetään medianäyttöjen hyöty asiakassaavutettavuuden ja -viestinnän suhteen sekä medianäyttöjen hankinta.
Mukaan hankkeeseen ovat tervetulleita myös Iisalmi ja tienoot alueen matkailutoimijat, jotka eivät ole vielä matkailuorganisaation toiminnassa mukana. Osallistuminen on kuntien rahoituksesta johtuen maksutonta, mutta toivomme aktiivista osallistumista alueen yhteisen vastuullisen matkailun kehittämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Etelä-Savon maakuntaliitto myönsivät rahoitusta matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille vuonna 2020. Kyseessä on matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet.

Projektipäällikkö:

Kirsi Piirainen

Sähköposti: kirsi.piirainen(a)iisalmi.fi

Puh. 040 6289 910

Elinvoimapalvelut

Iisalmen kaupunki, Pohjolankatu 14/PL 10, 74101 Iisalmi

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2020 – 31.12.2021 (13 kk)

Budjetti: 136 750 euroa

Omarahoitus Ylä-Savon seuturaha 20 %

Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet –rahoitus 80 %

Hallinnoija: Iisalmen kaupunki, joka vastaa Ylä-Savon alueen (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä) matkailuyritysten yhteistyön kehittämisestä ja yhteismarkkinoinnista.

 

 

Iisalmijatienoot_mutteri_oranssi_rgb.jpg

IISALMI_logo_pysty_sin (2).png

 

 

 

Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus