Tietoturvapoikkeamasta ilmoittaminen Iisalmen kaupungille

 

Mikä on tietoturvapoikkeama?

Tietoturvapoikkeama on tahallinen tai tahaton tapahtuma tai olotila, jonka seurauksena Iisalmen kaupungin vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai tarkoituksenmukainen käytettävyystaso on tai saattaa olla vaarantunut.

Tietoturvapoikkeamia voivat olla tietomurtojen, haittaohjelmien, odottamattomien ja merkittävien käyttökatkosten tai www-sivujen luvattomien muutosten aiheuttamat häiriötilanteet.

Edellisten lisäksi luottamuksellinen materiaali voi unohtua tai joutua yleisesti saataville (esim. kopiokoneet, tulostimet, roskakorit, kadonneet muistivälineet tai laitteet).

 

Ilmoita tietoturvapoikkeamasta

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta tai henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta