Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Hakemuksen voi tehdä ainoastaan keväisin erikseen kaupungin verkkosivuilla ilmoitetulla hakuajalla.

Seuraavat asiakirjajäljennökset on toimitettava hakemuksen liitteiksi erikseen sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi ennen avustuksen maksamista:

  1. Avustusta hakevan yhdistyksen säännöt (uudet hakijat, muutokset vanhat hakijat)
  2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle avustuskaudelle.
  3. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä

Verkkoasiointi


Liitteet ja lisätietolinkit

Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperiaatteet
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.1.2018

Palvelut

Kaupunginhallituksen avustukset

Katso tiedot