EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on aloitettu 25.5.2018 soveltamaan henkilötietojen käsittelyyn niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Digitalisaation johdosta henkilötietoja hyödynnetään entistä kattavammin ja pääpaino on teknologian sijaan asiakaskokemus. Asetuksen tarkoituksena on paitsi parantaa henkilötietojen suojaa myös yhtenäistää tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa sekä vastata viestintäteknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin. Asetus on tuonut rekisteröidylle oikeuksia ja Iisalmen kaupungille rekisterinpitäjänä velvollisuuksia, joista rekisteröidyn informointi ja oikeuksien toteuttaminen on yksi päävelvollisuuksista. 

Tälle sivulle on koottu ajan tasalla pidettävää tietoa Iisalmen kaupungin henkilörekistereistä, niiden vastuuhenkilöistä sekä mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Myös Julkisuuslain velvoittamat tietojärjestelmistä ylläpidettävät tietojärjestelmäselosteet löydät tältä sivulta. 

Rekisteröidyn informointi

Iisalmen kaupunki rekisterinpitäjänä ylläpitää rekistereistään rekisteröityjen informoimiseen tarkoitettuja tietosuojaselosteita, jotka sisältävät:

 • Rekisterin vastuuhenkilön ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperusta
 • Jos henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajat
 • Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan, miten tietosuojan riittävyydestä on huolehdittu ja mistä rekisteröity voi saada siitä lisätietoja
 • Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit sille, miten säilytysaika määräytyy
 • Rekisteröidyn oikeudet ja miten rekisteröidyt voivat niitä käyttää
 • Mihin henkilötietojen antamisen vaatimus perustuu, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tiedot ja mitkä ovat seuraukset tietojen antamatta jättämisestä
 • Jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa tai profilointia, millainen käsittelylogiikka niihin liittyy, sekä niiden merkitys ja seuraukset rekisteröidyille. 
 • Lisäksi ilmoitetaan jos henkilötietoja kerätään muista lähteistä, mistä henkilötiedot on saatu ja onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietosuojaselosteiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Kukin kaupungin palveluyksikkö ja sen vastuuhenkilö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tietosuojaselosteiden sisältämät kuvaukset henkilötietojen käsittelystä on julkisesti saatavilla tällä sivulta tai asianomaisesta palvelupisteestä.  

Iisalmen kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus (PDF)

Iisalmen kaupungin seloste käsittelytoimista 2022.pdf

Lisätietoja tietosuojavastaava: tietosuojavastaava(at)iisalmi.fi

Tietopyynnöt

Iisalmen kaupungin rekistereihin rekisteröidyllä on

 • oikeus saada pääsy omiin tietoihin, eli tarkastusoikeus
 • oikeus omien tietojen oikaisemiseen
 • oikeus poistaa tiedot
  (”oikeus tulla unohdetuksi”, oikeus koskee tilanteita joissa käsittely perustuu suostumukseen)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  (oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen tai sopimuksella).
 • oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
 • oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjänä Iisalmen kaupungilla on velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan, joten tietopyyntöjen yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen. Näin vältytään tilanteilta, joissa muiden oikeuksia tai vapauksia loukattaisiin.

Tietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamis-, poisto- ja täydennysvaatimuslomakkeet löytyvät ohesta liitteinä ja ne tulee toimittaa joko kirjeitse Iisalmen kaupungin kirjaamoon, PL 10/Pohjolankatu 14 tai sähköisesti Suomi.fi/viestit-palvelun kautta viestin liitteenä. 

Tietosuojaselosteet henkilörekistereistä
Nimi
Rekisteriseloste, Hakosalo asiakas, Ytyä-hanke2020.pdf (52,7 kB)
Tietosuojaseloste avainten luovutusrekisteri.pdf (823,7 kB)
Tietosuojaseloste avainten luovutusrekisteristä (Kulttuurikeskus).pdf (150,2 kB)
Tietosuojaseloste By Iisalmi -seminaarin asiakasrekisteristä.pdf (276 kB)
Tietosuojaseloste Eloa Iisalmeen aamukahvit.pdf (746,1 kB)
Tietosuojaseloste Esmikko Access kulunvalvonta ja työajanseuranta.pdf (231,9 kB)
Tietosuojaseloste hankintafoorumi.pdf (864,2 kB)
Tietosuojaseloste Iisakki Iisalmen työkykytiimi hanke.pdf (1,24 MB)
Tietosuojaseloste Iisalmen kaupungin asianhallinta.pdf (37,6 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen kaupungin kiinteistöjen kameravalvonnasta.pdf (333,8 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen Lyseolaisten työpajan asiakasrekisteristä.pdf (200,1 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen Veden asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste koulukuljetusrekisteristä.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste Kulttuuripalvelujen osallistavan budjetoinnin kyselyt.pdf (896,4 kB)
Tietosuojaseloste maahanmuuttaja- ja pakolaispalveluiden asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste mukaan ilmoittautumiseen työpajoihin asiakasrekisteristä.pdf (644,8 kB)
Tietosuojaseloste NÄPPI By Iisalmi -sovellus.pdf (546,5 kB)
Tietosuojaseloste Osteri _ Wiki.js.pdf (42,5 kB)
Tietosuojaseloste rakentamisen tiedonantorekisteri.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste rekisteri jätteen kuljetuksista.pdf (204,6 kB)
Tietosuojaseloste ruokapalveluiden asiakasrekisteristä.pdf (151,5 kB)
Tietosuojaseloste Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen hankkeen tilaisuudet 2022_2023.pdf (201,2 kB)
Tietosuojaseloste sähköinen ajopäiväkirja.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste Titania työvuorosuunnittelu ja -seurantaratkaisu 2022 (889,1 kB)
Tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajarekisteristä PDF.pdf (900,8 kB)
Tietosuojaseloste vakuusrekisteristä.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste Whistleblower väärinkäytösilmoitus.pdf (852,6 kB)
Tietosuojaseloste Wpro työturvallisuusjärjestelmä.pdf (213 kB)
Tietosuojaseloste Ylä-Savon Tulevaisuusfoorumi 2021.pdf (644,5 kB)
Tietosuojaseloste Ylä-Savon Tulevaisuusfoorumin asiakasrekisteristä.pdf (198,2 kB)
Tietosuojaseloste yritysten virutaalivierailuihin ilmoittautumisen asiakasrekisteristä.pdf (199,2 kB)
Tietosuojaseloste, By Iisalmi -juhlaseminaari.pdf (961,5 kB)
Tietosuojaseloste, CGI HR po -järjestelmä.pdf (219,2 kB)
Tietosuojaseloste, Effica varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä.pdf (328,8 kB)
Tietosuojaseloste, Esi- ja perusopetuksen oppilasrekisteri.pdf (587 kB)
Tietosuojaseloste, Huoltopysäköintitunnus.pdf (36,5 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeentekijäksi #byiisalmi -tapahtuma.pdf (270,5 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeentekijäksi-kampanja.pdf (263,3 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeiden Iisalmi -biisikisa.pdf (491,2 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeidentekijä-tarinat.pdf (336,1 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin luottamushenkilö ja sidonnaisuusrekisteri.pdf (914,1 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin markkinoinnin arvonnat.pdf (403,8 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin Matchmade in Iisalmi -kampanja.pdf (407,4 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin tilojen ja alueiden varausrekisteri.pdf (978 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen seudun toimitilarekisteri.pdf (36,7 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän yritysrekisteri ja Hakosalo CRM 21.7.2022.pdf (1,3 MB)
Tietosuojaseloste, Iisalmi.fi tapahtumakalenterin rekisteri.pdf (269 kB)
Tietosuojaseloste, kaavoitus (yleis- ja asemakaavoitus, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset).pdf (1,07 MB)
Tietosuojaseloste, Kasvimaanpalstojen vuokrausrekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, kehittämishankkeiden osallistumis- ja ilmoittautumisluettelot.pdf (981,1 kB)
Tietosuojaseloste, Kiireneutraali Iisalmi -kampanja.pdf (988,2 kB)
Tietosuojaseloste, Koeasu Iisalmi -kampanja.pdf (956,3 kB)
Tietosuojaseloste, Kuntarekry -ja KuntaHR-järjestelmä.pdf (207,7 kB)
Tietosuojaseloste, lukiokoulutuksen opiskelijarekisteri.pdf (196,8 kB)
Tietosuojaseloste, Metsästysluparekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, MuseumPlus RIA -kokoelmanhallintajärjestelmä.pdf (532,5 kB)
Tietosuojaseloste, Myyntilaskutuksen asiakasrekisteri.pdf (1,01 MB)
Tietosuojaseloste, omatoimikirjasto Iisalmi.pdf (326,2 kB)
Tietosuojaseloste, Osaajatarveselvitys starttitapahtuman asiakasrekisteristä.pdf (199,7 kB)
Tietosuojaseloste, Ostolaskutuksen asiakasrekisteri.pdf (1,06 MB)
Tietosuojaseloste, poikkeusolojen 2020 mukainen yli 70-vuotiaiden kontaktointi.pdf (328,1 kB)
Tietosuojaseloste, Pysäköinninvalvonta.pdf (329,1 kB)
Tietosuojaseloste, Pyydysmerkkirekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, Rakennus- ja huoneistorekisteri.pdf (888,6 kB)
Tietosuojaseloste, Rakennusvalvontarekisteri.pdf (994,6 kB)
Tietosuojaseloste, Rutakko kirjastojen asiakasrekisteri.pdf (77 kB)
Tietosuojaseloste, Tontinvuokrarekisteri.pdf (898,1 kB)
Tietosuojaseloste, Uimahallin seniorikortti.pdf (948,3 kB)
Tietosuojaseloste, Varda.pdf (323,8 kB)
Tietosuojaseloste, vastuullisen matkailun koulutuksen asiakasrekisteri.pdf (585,7 kB)
Tietosuojaseloste, Venapaikkarekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, Venevalkamarekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, Yksityisteiden yhteyshenkilöluettelo.pdf (868,2 kB)
Tietosuojaseloste, Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan asiakasrekisteri.pdf (925,3 kB)
Tietosuojaseloste, Ylä-Savon musiikkiopiston kuvaus- ja julkaisulupien henkilörekisteri.pdf (321,6 kB)
Tietosuojaseloste, Ylä-Savon musiikkiopiston oppilasrekisteri.pdf (194,5 kB)
Tietosuojaseloste_Tilitoimistohanke_2022.pdf (200,7 kB)
Tietosuojaseloste_Ylemmäinen, Keskimmäinen, Tismiö kunnostushanke_kysely 2020.pdf (57,1 kB)
Webropol Tietosuojaseloste.pdf (856,4 kB)