Sähköinen rakennuslupien hakeminen

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Hoida hankkeesi lupa-asiointi verkossa aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana.

Sähköinen asiointi kattaa Iisalmen kaupungissa rakennus- ja toimenpidelupien sekä toimenpideilmoitusten hakemisen sekä näihin liittyvän ennakkoneuvonnan.


Verkkoasiointi

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.


Palvelut

Purkamislupa

Katso tiedot

Rakennuslupa

Katso tiedot