Prosessi_2.jpg
Iisalmen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoitevuosi on 2035.
Yleiskaava on laadittu siten, että se ohjaa Iisalmen yhdyskuntarakennetta elävästi riippuen väestökehityksestä ja kaupungin elinvoiman kehittymisestä.
Ylä-Savon alueelle on asetettu strategiseksi tavoitteeksi väestön kasvu 75 000 asukkaaseen. 

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Alueiden ollessa jo asemakaavoitettuja, tullaan niitä muuttamaan yleiskaavan perusteella.

Iisalmessa on edellisen kerran laadittu oikeusvaikutteinen keskustaseudun osayleiskaava vuonna 2007.
Koko kunnan oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei kaupunkiin ole koskaan laadittu.

Yleiskaavatyö koostuu:
1. PAIKKATIETOANALYYSEISTÄ, JOTKA OVAT JATKUVASTI PÄIVITTYVIÄ
2. YLEISKAAVAKARTASTA MERKINTÖINEEN
3. KAAVASELOSTUKSESTA, JOSSA ON ESILLÄ KAAVAMERKINTÖJEN TULKINNAT MUUTTUVIEN PAIKKATIETOANALYYSIEN POHJALTA 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 20.3.-21.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:ta palautetta kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Muuta aineistoa
Lisätietoja yleiskaavasta

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366
sari.niemi@iisalmi.fi

Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
Hannele_piirustus2.jpg
16.1.2018

Iisalmen strateginen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Minne asuminen sijoittuu? Missä ja minkälaisia työpaikkoja on saatavilla? Minkälainen palveluverkko meillä on?

Kaikki uutiset
Blogi
22.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
15.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
25.4.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
10.1.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
Kaikki blogit