Henkilöstöhallinnon perustavoitteena on, että kaupungilla on ammattitaitoinen, työhönsä motivoitunut henkilöstö, jonka työkuntoa ylläpidetään ja parannetaan työolosuhteisiin, työn sisältöön, työtaitoihin ja johtamiseen vaikuttavalla toiminnalla. Henkilöstöhallinto toimii asiantuntijana palkka- ja palvelussuhdeasioissa. Tehtäviin kuuluvat työlainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimuksien ja henkilöstöpolitiikan käytännön soveltaminen. Työsuojelua ja työhyvinvointia edistävä toiminta on osa henkilöstöpalveluja.

Henkilöstöpalvelut-tiimissä työskentelevät:

Henkilöstöpäällikkö Sinikka Laatikainen, puh. 040 703 3811
(sijainen Anneli Kyllönen)

- Henkilöstösuunnittelu ja strategisten linjausten valmistelu, henkilöstöpolitiikka
- Yhteistoimintajärjestelmät
- KT-yhteyshenkilö (virka- ja työehtosopimusten tulkinta, täytäntöönpano ja paikallisneuvottelut)
- Palkka- ja palvelussuhdeasiat
- Palkkausjärjestelmät (työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi)
- Henkilöstön uudelleen sijoitukset työkyvyttömyystapauksissa
- Lakisääteisistä työnantajavelvoitteista huolehtiminen palkka- ja henkilöstöhallinnon osalta
- Palkka- ja henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen

Henkilöstöassistentti Sanna Kouvalainen, puh. 040 489 4025
(sijainen Raija Tyyskä)

- Rekrytoinnin ohjaus ja koordinointi, Kuntarekryn pääkäyttäjä
- Osaamisen- ja koulutustenhallinta
- Henkilöstöhallinnon keskitetyn koulutusmäärärahan käytön ohjaus
- Luottamushenkilöhallinto

Työkykykoordinaattori Raija Tyyskä, puh. 040 661 2464
(sijainen Sanna Kouvalainen)

- Henkilöstön työhyvinvointipalvelut
- Osatyökykyisten työkyvyn tukeminen, työterveysneuvottelut
- Työsuojelupäällikön tehtävät
- Eläkeasioiden yhteyshenkilö

Palkkalaskenta:

Palkkahallintovastaava Anneli Kyllönen, puh. 040 661 2367
(sijainen Päivi Sonninen)

- Palkkatiimin vetäjä
- Työnantajatilitykset, yhteenvedot ja viranomaisyhteistyö palkanlaskennan osalta
- Tuntipalkkaisten maatalouslomittajien palkat
- Elinvoima- ja konsernipalvelujen palkat
- Teknisen toimialan kuukausipalkat 

Palkkasihteeri Eija Eskelinen,  puh. 040 661 2375 (sijainen Seija Halonen)
- Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat
- Lomatoimen hallinto ja maaseutuhallinto
- Teknisen toimialan tuntipalkat (ttes, sis. työllistettyjen tuntipalkat)
- Iisalmen Vesi liikelaitoksen tuntipalkat
- Työkokemuslisät (Kvtes, Ttes, TS)

Palkkasihteeri Seija Halonen, puh. 040 489 4978 (sijainen Eija Eskelinen)
- Päiväkotien ja perhepäivähoidon palkat
- Sivistys- ja hyvinvointitoimiala: liikunta- ja nuorisopalvelujen, ruokahuollon, kirjaston ja kulttuuritoimen palkat
- Työllistettyjen kuukausipalkat

Palkkasihteeri Päivi Sonninen (sij. Raija-Riikka Remes 28.2.2017 saakka),
puh. 040 661 2573 (sijainen Anneli Kyllönen)

- Opettajien palkat
- Sivistys- ja hyvinvointitoimiala: opetushenkilöstön palkat sekä johdon ja koulujen muun henkilöstön palkat
- Opettajien palveluaikalaskenta
- Iisalmen Vesi liikelaitoksen kuukausipalkat
- Luottamushenkilöiden palkkioiden maksatus

Työsuojelu:

Työkykykoordinaattori/työsuojelupäällikkö Raija Tyyskä, puh. 040 661 2464
Työsuojeluvaltuutettu Seppo Keskinen, puh. 040 588 9039
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Hukkanen, puh. 040 670 6754
Työsuojeluvaltuutettu Teuvo Ryhänen, puh. 040 521 6149

Lisäksi kaupungin eri työpaikoilla on 36 työsuojeluasiamiestä, joiden yhteystiedot löytyvät oheisesta liitetiedostosta.

Työllisyyspalvelut:
Työllisyyskoordinaattori/TYP-johtaja Tuuli Sokka Hukkanen, puh. 040 779 4379
Työllisyysasiantuntija Marianne Nousiainen, puh. 040 830 4342
Työllisyysasiantuntija Minna Pappi, puh. 040 642 8996

Yhteystiedot
Kaupungintalo
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 IISALMI

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi