Palvelut yhdistyksille

Iisalmen kulttuuri- ja liikuntapalvelut on koonnut näille sivuille polkuja ja vinkkejä yhdistysten ja muiden toimijoiden tueksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijat ja yhdistykset voivat hakea kaupungilta toiminta-avustuksia. Lue lisää avustuksista:

Erityisliikunnan, kulttuurin ja liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustushakemukset. 

 

Kaupunki ja kulttuuripalvelut tukevat kulttuuritoimijoita

  • avustuksilla (vuonna 2015 kohdeavustuksiin varattu 5000 € ja toiminta-avustuksiin 33 000 €. Lisäksi kulttuuripalkintoon on varattu 1000 €)
  • tukemalla tilakustannuksissa (kulttuurikeskuksessa oma hintaluokka, noin puolet normaalihintaa edullisempi)
  • yhdistysten työllistämisessä palkkatuen lisätuella
  • tiedotuksessa ja viestinnässä tarjoamalla näkyvyyttä nettisivuilla


Rahoituslähteitä yhdistystoimintaan


Yhdistyksen perustoimintaan, työllistämiseen ja erilaisiin projekteihin on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden seuraamiseen kannattaa valita yhdistyksestä vastuuhenkilö tai työpari ja tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi syyskokouksessa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehtäessä on syytä käydä läpi myös suunniteltuun toimintaan haettava rahoitus. Rahoituksen hakeminen on pitkäjänteinen prosessi. Hakemuksen lähettämisestä rahoituspäätöksen saamiseen voi mennä puolisen vuotta. Ole siis ajoissa hereillä.

Kulttuuripalveluiden myynti

Oman kulttuuripalvelun kehittäminen myytäväksi tuotteeksi kannattaa. Esim. hyvän tarjouksen tekemistä voit harjoitella tämän oppaan kautta: Työtä Teatterista -esite

Ylä-Savon alueen kunnat ostavat ajoittain pienimuotoisia kulttuuripalveluita, esim. järjestyksenvalvontapalveluita, esiintymisiä tapahtumiin tai kulttuuriohjelmaa kouluille, päiväkodeille tai vanhuksille. Kaikkien yläsavolaisten kuntien sivuilla on tarjouslomake, jolla voit tarjota omaa palveluasi kuntien ostettavaksi.

Jos olet esiintyvien alojen ammattitaiteilija, saatat löytää uusia asiakkuuksia esim. tälle sivustolle rekisteröitymällä: Esitystori

Muillakin taiteen aloilla on myös taiteilijapankkeja, joiden kautta teosten tilaajat löytävät tarvitsemansa taiteilijan helpommin. Muutamia esimerkkejä:
Amusa
Penttilänranta
Vuores Taideyhteistyö l
Kulttuuriaitta
Taidelaitos Haihatus

Yhteisörahoitus

Uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin on yhteisörahoitus. Siitä lisätietoja esim. täältä: Mesenaatti

Avustukset

Kuntien kulttuuriavustukset

Kuntien omat kulttuuriavustukset ovat mittakaavaltaan pieniä muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksiin verrattuna. Tietoa oman kunnan kulttuuriavustuksista löytyy yleensä kunnan kulttuuritoimen sivuilta. Hakuajoista tiedotetaan yleensä paikallisessa lehdessä kunnan omien sivujen lisäksi.

Muut kulttuuriavustukset

Kannattaa seurata oman alan / toiminnan kannalta kiinnostavia rahoituksia. Erityisen hyvin tehty vinkkausviesti pohjoissavolaisille kulttuurin tekijöille on tässä.
Viestiin voi tutustua verkossa tai sen voi tilata omaan sähköpostiin.

Alla joitakin esimerkkejä haettavista avustuksista:

RAY:n avustukset

Ylä-Savon Veturi

Suomen Kulttuurirahasto

OLVI-säätiö

Alfred Kordelinin Säätiö

Ylä-Savon Säätiö

Tiina ja Antti Herlinin Säätiö

Koneen Säätiö

Paulon Säätiö

Jane ja Aatos Erkon Säätiö

Niilo Helanderin Säätiö

Ympäristötaiteen Säätiö

Madetoja-säätiö

Patricia Seppälän Säätiö

Pro Musica Säätiö

Greta ja William Lehtisen Säätiö

Taiteen Edistämiskeskus

Jenny ja Antti Wihurin Rahasto

Kansan Sivistysrahasto

Neuvoja yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseen

Jelli

Maaseutupolitiikan Yhteistyöryhmä

Kansalaisareena

Maksuttomia tiedotuskanavia

 

Tapahtumista kannattaa tehdä tiivis tiedote joka lähetetään ainakin paikallisille medioille sähköpostitse. Ohjeita tiedottamiseen löydät esimerkiksi täältä:

Tapahtumatoimisto

Suomen Kotiseutuliitto

 

Tilaisuuksista ja tapahtumista voi yläsavolaiselle yleisölle ilmoitella maksuttomasti ainakin seuraavien kanavien kautta:

Iisalmi tapahtumakalenteri

Keitele tapahtumakalenteri

Kiuruveden tapahtumakalenteri

Pielaveden tapahtumakalenteri

Sonkajärvi tapahtumakalenteri

Vieremä tapahtumakalenteri

 

Savon Sanomat

Iisalmen Sanomat

Miilu

Matti ja Liisa

Pielavesi-Keitele

 

Tapahtuma Info

 
L
uvat, vakuutukset, riskien hallinta

Huomioi riskit, varmista että yhdistyksen vakuutukset ovat kunnossa. Jos järjestät tapahtumaa, ole tietoinen vastuistasi ja lupakäytännöistä
Eventti, suunnittelun tueksi (erityisesti Ei sattuman varassa –opas)

Tekijänoikeuskorvaukset tutuksi

Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa 28 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teosto kerää ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä.

 

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia.

Joitakin korjausrakentamisen rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksille ja yksityisille

- Kiinteistön korjaamiseen myönnettävät avustukset ovat yleensä aina vain rakennuksen omistajan haettavissa.
- Korjaustoimenpiteiden ja hakemusten vaiheistaminen on olennaista, avustukset ovat melko pieniä. Suunnittele hakemukset niin, että joka vuosi haetaan johdonmukaisesti avustusta osaan korjaustoimenpiteitä.
- Perehdy kunkin rahoittajan tukilinjauksiin ja myönnettyjen avustusten mittakaavaan, hae linjan mukaisesti.
- Ensimmäisen hakemuksen sisällössä kannattaa mainita (esim. rakennuskonservaattorin tekemä) kuntotarkastus ja korjaussuunnittelu.
- Isommissa muutostöissä mm. rakennuslupien edellyttämä arkkitehtisuunnittelu kannattaa budjetoida mukaan.
- Kaikissa hakemuksissa kannattaa huomioida se, että korjaustöiden edetessä saattaa ilmetä tarpeita joita avustuksen hakuaikana ei ollut vielä tiedossa ja joihin täytyy reagoida heti. Pyri huomioimaan tämä hakemuksen tekstissä ja talousarviossa.
- Pidä kiinteistön vakuusarvon arviointi ajan tasalla: Pankin vakuusarvona käyttämä summa muuttuu rakennuksen kunnon myötä, tämä mahdollistaa kiinteistön mahdollisimman tehokkaan käytön vakuutena.
- Yksityisen kiinteistön omistajan kannattaa hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista kotitalousvähennys.
- Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tehdä verovähennyksiä asuin- tai liikekäyttöön vuokraamansa tilan korjaus- ja huoltotoimenpiteistä.
Lisätietoja: Vuokratulosta saa vähentää kulut

Seurantalojen korjausavustus

 

Seurantalojen korjausavustus

 

Hakuaika syyskuu. Harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Avustusta myönnetään: korjausten suunnittelukustannuksiin, korjauskustannuksiin, talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen, kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan, ulkorakennusten tai pihapiirin kunnostamiseen. Talon seurantalomainen käyttö on olennainen peruste, kun hakijan avustuskelpoisuutta arvioidaan.

 

Museovirasto

Rakennusten entistämisavustus


Hakuaika lokakuu. Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Määräraha vuosittain noin miljoona, myönnetyt avustukset enimmäkseen 1 000-10 000, muutamia suurempia (15-25 000). Ei myönnetä takautuvasti ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Muinaisjäännösalueiden hoitoon, muinaismuistolain mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin.

 

ELY –keskus, korjausavustus rakennusperinnön hoitoon

Avustushakemus rakennusperinnön hoitoon  

Hakuaika marraskuu. Liitteet: Rakennuksen nykytila ja historia, kohteen sijaintikartta 1:20 000, asemapiirros kohteen pihapiiristä, korjaussuunnitelma, kuntoarvio, rakennushistoria, rakennuspiirustuksia, valokuvia rakennuksesta ja sen ympäristöstä.

 

Kulttuuritilojen korjaus / OKM

 

Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet


Hakuaika joulukuu. Kulttuuritilojen työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuttamista kulttuurikäyttöön. Voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille, kuntien hallinnassa oleville yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille sekä valtionosuuslaitoksien ylläpitäjille. Avustusta ei myönnetä valtiolle, seurakunnille, uskonnollisille yhteisöille eikä yksityisille henkilöille.

 

Kotitalousvähennys


Maksimi 2 400 e vuodessa / henkilö, omavastuu 100 e. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, se lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Lisätietoja esim: Kotitalousvähennys

: Kotitalousvähennystä saa 15 prosenttia palkasta sekä palkan sivukulut tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta (HUOM: kannattaa huomioida työnantajavastuut). Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2399,75].

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Avustukset

- Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

- Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus. Käynnistysavustuksia myönnetään vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen.

- Avustusta kosteus- tai homevaurioiden poistamiseen voidaan myöntää erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa ruokakunnalle, joka asuu ympärivuotisesti korjattavassa asuinrakennuksessa tai asunnossa. Kuntotutkimusavustusta voi saada kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin.

 

Yhdistyksenne netissä -  ehdotuksia maksuttomiksi toimintamalleiksi

Sähköposti / Sähköinen arkisto: Yhdistyksellä on hyvä olla osoite muodossa yhdistyksennimi@sähköposti.com (gmail tai vastaava, ilmainen sähköpostipalvelu). Osoitteella voi yhdistyksessä olla käyttöoikeus esim. koko hallituksella tai muutamalla vastuuhenkilöllä. On tärkeää ettei työ jää vain yhden henkilön vastuulle. Tämän kaltaisella osoitteella vältetään yksittäisten henkilöiden yhteystietojen käyttö julkisina osoitteina.

Tiedot ajan tasalle rekistereihin: Yhdistystieto
Tällä sivustolla yhdistys voi tiedottaa toiminnastaan, sekä ohjaamaan toiminnasta kiinnostuneet ottamaan yhteyttä. Rekisteristä voi nähdä myös yhdistyksen perustiedot. Monien kuntien sivuilla on hakemisto kunnan alueella toimivista yhdistyksistä juuri tämän rekisterin kautta. Iisalmen osalta yhdistyksen tiedot kannattaa laittaa ainakin tänne.
Harrastehaku

Nettisivujen sijaan esimerkiksi julkinen Facebook-sivu: Yhdistyksellä voi maksullisten nettisivujen sijaan olla yhdistyksen julkinen Facebook-sivu. Jokaisella yhdistyksellä on oma tapansa toimia ja omaa ilmettään voi välittää tällä alustalla hyvin joustavasti yhdistyksen omien linjausten mukaan.

Perustarkistus: Aika ajoin on hyvä kirjoittaa yhdistyksesi nimi hakukoneeseen ja katsoa miten ajantasaisia tuloksia haku antaa. Ovatko tapahtumien ja yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla ja löytääkö toiminnastanne kiinnostunut yhdistyksenne netistä? Jolleivat ole, niin edellä ehdotetut maksuttomat mallit voivat olla hyvä askel eteenpäin.

Ajankohtaista

Muistathan päivittää yhdistyksesi yhteystiedot esimerkiksi hallituksen vaihtuessa!