Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Ikäihmisten neuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Alla olevassa linkissä on ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, jossa on lisää tietoa neuvostosta ja sen toiminnasta.

 Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, khall. 18.1.2016 § 11

Neuvoston kokoonpano
Ikäihmisten neuvosto 2013–2016

Kaupunginhallitus on nimennyt 4.2.2013 ikäihmisten neuvoston jäsenet vuosille 2013 - 2016

Matkaniemi Veijo, pj (19.1.2015 luk)
Iisalmen Seudun Sotaveteraanit ry
(vj. Raija Patronen)

Kauppinen Viljo, vpj
Iisalmen Eläkkeensaajat ry
(vj. Kyllikki Akkila)

Pehkonen Risto
Ylä-Savon kansalliset seniorit ry (vj. Ritva Antila-Mäkinen)

Huttunen Eino
Iisalmen Eläkeläiset ry
(vj. Liisa Rikkilä)

Komulainen Osmo
Iisalmen Sydänyhdistys ry
(vj. Martti Virtanen)

Huttunen Raija
Eläkeliiton Iisalmen yhdistys
(vj. Liisa Ahtiranta)

Tuija Sirviö-Lappalainen
sivistyspalvelukeskus
(varalla Lakaniemi Tapani)

Veera Tervo, Iisalmen ev.lut.srk

Herd Kaija
vapaa-aikapalvelukeskus
(varalla Pekka Partanen)

Esa Laukkanen, hallintojohtaja
(hallinto- ja elinkeinopalvelut)
varalla: Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja

Könttä Jyrki, tekninen keskus (varalla Juhani Räisänen)

Jaana Hynninen, sihteeri
040 620 7145
Ylä-Savon SOTE
jaana.hynninen@ylasavonsote.fi