Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Ikäihmisten neuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Alla olevassa linkissä on ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, jossa on lisää tietoa neuvostosta ja sen toiminnasta.

 Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, khall. 18.1.2016 § 11

Neuvoston kokoonpano
Ikäihmisten neuvosto 2017-2021

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.6.2017 § 167 ikäihmisten neuvoston jäsenet kaudelle 2017 - 2021

Jäsen Risto Ryhänen
Vj. Timo Sonninen
Eläkeliiton Iisalmen yhdistys

Jäsen Aimo Mursu
Vj. Liisa Riikkilä
Iisalmen eläkeläiset ry

Jäsen Heikki Rönkkö
Vj. Sirpa Heiskanen
Iisalmen eläkkeensaajat ry

Jäsen Kyösti Kauppinen
Vj. Eija Valkama
Iisalmen seudun sotaveteraanit ry/Rintamaveteraanit 

Jäsen Erkki Hyvärinen
Vj. Ritva Räsänen
Iisalmen seudun sydänyhdistys ry 

Jäsen Ritva Antila-Mäkinen
Vj. Risto Pehkonen
Ylä-Savon seniorit

Kaupunginhallituksen nimeämänä:
Kati Åhman,
varalla Leena Vaarasuo

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan edustajana:
Ei vielä nimetty.

Teknisen toimialan edustajana:
Ei vielä nimetty.

Konsernipalvelujen edustajana:
Esa Laukkanen, hallintojohtaja
varalla Kaisa Kajanus, johdon sihteeri

Ikäihmisten neuvoston sihteeri
Jaana Hynninen
040 620 7145
Ylä-Savon SOTE
jaana.hynninen@ylasavonsote.fi