Asioi sähköisesti Suomi.fi-viestit palvelun kautta

Iisalmen kaupungin asiointilomakkeet voi palauttaa joko paperisina lomakkeessa merkittyyn osoitteeseen tai sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelusta kaupungille osoitetun viestin liitteinä. Suomi.fi-viestit palvelu on korvannut aiemmin käytössä olleen asiointitilin. Kun sinulla on käytössäsi viestit-palvelu, voit vastaanottaa kaupungin ja muiden viranomaisten lähettämän postin, kuten päätökset sähköisessä muodossa.

Suomi.fi-viestit palvelun käyttö on kansalaiselle maksutonta. Kansalainen tunnistautuu palveluun mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Viestit -palvelun kautta lähetettäessä lomakkeita ei tarvitse erikseen allekirjoittaa, sillä palveluun tunnistautuminen riittää allekirjoitukseksi. Kaupunki lähettää viestit -palveluun kansalaisen asiointia koskevat toimielinten päätökset ja viranhaltijapäätökset. Kansalainen saa tiedon uudesta saapuneesta viestistä sähköpostitse Viestit-palvelussa ilmoittamaansa osoitteeseen. Jos kansalainen käyttää Viestit-palvelun alkuvuodesta 2018 käyttöön tulevaa mobiilisovellusta, sovellus ilmoittaa käyttäjälle uudesta viestistä.

Ota uusi palvelu käyttöösi 15.12.2017 alkaen tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun

Toimi näin:

  1. Etsi lomake, tallenna se ensin omalle koneellesi 
  2. Täytä lomake
  3.  Tunnistaudu Suomi.fi/viestit-verkkopalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
  4. Valitse "Suostun vastaanottamaan kaikki viestit ja todisteelliset tiedoksiannot sähköisesti". Tällä valinnalla annat yleisen suostumuksen siihen, että Suomi.fi-viestejä käyttävät julkisen hallinnon organisaatiot saavat toimittaa sinulle viestejä, tiedoksiantoja ja päätösasiakirjoja sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Tällöin viestejä ei toimiteta postitse.
  5. Anna sähköpostiosoite, johon haluat ilmoitukset saapuneista viesteistä. Voit myös myöhemmin muuttaa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta. 
  6.  Valitse toiminto Lähetä viesti viranomaiselle ja valitse viranomaiseksi Iisalmen kaupunki. Kirjoita saateviesti ja liitä lomake viestin liitteeksi. 
      -huom. voit liittää liitteeksi myös lomakkeeseen liittyviä liitteitä.
  7. Lähetä

Suomi.fi-viestit palvelun käytöllä nopeutat oman asiasi käsittelyaikaa ja päätöksen tiedoksisaantia. Voit käyttää Iisalmen kaupungin palveluja myös Suomi.fin palveluhaun kautta. 

Asiointilomakkeet

Lomakkeista löytyvät täyttöohjeet ja palautusosoitteet, johon ne tulee toimittaa mahdollisen määräajan kuluessa. Lomakkeet löytyvät pääosin täytettävinä ja tulostettavina (pdf-muodossa). 

Asukkaiden vaikuttaminen
Nimi
Kuntalaisaloite.pdf (505,9 kB)
Valtuustoaloite.pdf (505,3 kB)
Liikuntatilojen ja -vuorojen varaukset
Nimi
Liikuntavuorohakemus.pdf (106 kB)