Etsivä nuorisotyö

Iisalmessa etsivät nuorisotyöntekijät eivät tee päätöksiä nuoren puolesta vaan he etsivät ratkaisuja ja vaihtoehtoja nuoren pulmiin ja kysymyksiin. Kuljetaan nuoren rinnalla sekä autetaan nuorta saavuttamaan ne palvelut, joita he tilanteessaan tarvitsevat.

Iisalmessa ja Vieremällä etsivää nuorisotyötä tekee Iisalmen Nuorison Tuki ry.

Toimi näin

Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse, yhteistyökumppanit, huoltajat tai kaverit puhelimitse, sähköpostilla tai tulemalla paikan päälle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Palvelupisteet

Etsivät nuorisotyöntekijät / Iisalmen Nuorison Tuki ry

Iisalmen Nuorison Tuki ry tekee etsivää nuorisotyötä Iisalmessa ja Vieremällä

Kivirannantie 32, 74130 IISALMI

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Etsivässä nuorisotyössä toimitaan nuoren ehdoilla, jotta tämä löytäisi vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttaisi tarvitsemansa palvelut.

Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, tai ne voivat hankkia palvelun esimerkiksi järjestöiltä. Laki velvoittaa esimerkiksi koulut ja puolustusvoimat ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle, jos alle 25-vuotias keskeyttää koulunsa tai asepalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Maahanmuuttajien palveluohjaus ja kototuttamispalvelut

Katso tiedot